02.05.15 Zdraví a nemoci

Onemocnění přenášené parazity - reálné případy z ordinace

Problematika onemocnění přenášených parazity, především klíšťaty, je běžně diskutovaným tématem. Stejně tak běžný je však výskyt těchto onemocnění – řada našich pacientů se k nám dostává právě s obtížemi, které poukazují na boreliózu, anaplazmózu či ehrlichiózu. Vzhledem k tomu, že letošní rok můžeme díky mírné zimně předpokládat vyšší výskyt klíšťat, bude třeba, aby majitelé zvířat kladli vyšší důraz na prevenci.

V loňském roce bylo u nás na klinice testováno značné množství psů rychlým testem na stanovení specifických protilátek, jejichž hodnoty stoupají při nákaze přenášené klíšťaty. Přibližně pětina z těchto testů byla pozitivních – onemocnění bylo potvrzeno. Všechny naše pacienty se nám zdařilo úspěšně vyléčit, avšak náklady na diagnostiku a především následnou terapii mnohonásobně převýšily náklady, které by majitelé mohli vynaložit na preventivní opatření, tedy kvalitní ochranu před parazity. Z naší praxe jsem vybrala případy třech našich pacientů, které mohou sloužit jako příklad pro to, že účinnou prevenci není radno zanedbávat.

Ben

V červenci minulého roku byl k nám na kliniku přiveden mladý australský honácký pes jménem Ben, který 2 dny kulhal na levou přední nožku, jinak neměl žádné obtíže. Klinické vyšetření neukazovalo na žádný problém. Až prostřednictvím důkladného RTG vyšetření bylo zjištěno poškození kloubu. Následné imunologické a sérologické vyšetření odhalilo nákazu klíšťaty přenášenou anaplazmózou a mohla být nasazena cílená terapie.

Peggy

Dalším podobným případem byl případ osmileté fenky německého ovčáka jménem Peggy, která kulhala na pravou hrudní nohu. Vyšetřením byla zjištěna vysoká teplota, otok a silná bolestivost postižené nohy, kterou nemohla vůbec používat. Po provedení RTG, imunologických a sérologických vyšetření byla zjištěna opět anaplazmóza. Cílená léčba po čase umožnila fence nohu opět používat a onemocnění přestát bez následků. Podobně jako v případě Bena byla pro uzdravení klíčová včasné návštěva veterináře a správná diagnostika onemocnění. Co se zprvu může běžně zdát jako bolest vyvolaná například pouhým namožením nohy při aportování nebo hře s jinými psy, může mít velmi vážné následky. Včasné odhalení onemocnění a zahájení odpovídající léčby je přitom velmi důležité, neboť u mnoha pacientů, překonají-li akutní fázi onemocnění, dochází k přechodu onemocnění do chronicity.

Bady

Třetím vybraným případem byl případ štěněte hovawarta Badyho, který se dostal k nám na kliniku, protože se mu neustále vracelo kulhání. Bady již byl léčen na jiném pracovišti, na léčbu vždy zareagoval pozitivně, ale nakonec se mu kulhání vždy do týdne opět vrátilo, a to i po změně léčby. Do našich rukou se dostal již apatický, neochotný se pohybovat, kulhal. Po provedení potřebných vyšetření byla diagnostikována borelióza. Po nasazení terapie se nám podařilo Badyho vyléčit, během několika dní již opět běhal a nepociťoval žádnou bolest.

Borelióza

Pro boreliózu bohužel neexistuje jednoznačná diagnostika. Onemocnění se totiž neprojevuje žádnými specifickými změnami v hematologickém obraze ani výsledcích biochemického vyšetření. Sérologická pozitivita udává jen napadení bakteriemi, ale neprokazuje probíhající aktivní infekci. Je proto nutné výsledky vyšetření dát do souvislosti s napadením pacienta klíštětem a hlavně s rychlou pozitivní odezvou na nasazenou antibiotickou terapii. I přes nasazení příslušných antibiotik však může dojít k recidivě onemocnění.

Symptomy onemocnění

Všichni tři představení pacienti přišli k nám na kliniku s tím, že kulhají na některou z končetin. Onemocnění, která jim byla diagnostikována, ale mohou mít jiné příznaky. Tak například mezi symptomy boreliózy patří nejčastěji horečka, epizodické kulhání, zvětšené mízní uzliny, hubnutí, bolesti svalů, deprese a nechuť k jídlu. Vzácnějším symptomem je pak srdeční selhání, selhání ledvin nebo neurologické příznaky jako křeče, zvýšená agrese apod. Anaplazmóza může oproti tomu vyvolávat zvracení, průjem, bolestivost a ztuhlost svalů, anorexii a hubnutí. Ne vždy je tedy na první pohled patrné, čím pacient trpí a vhodný způsob terapie je možno určit až na základě provedení série vyšetření.

Prevence

Řadě obtíží, nákladné diagnostice a především nákladné léčbě lze přitom předejít vhodnou prevencí. Za nejlepší prevenci boreliózy považuji vakcinaci s následnou revakcinací za tři týdny a poté pravidelně jednou ročně. Proti anaplazmóze a ehrilichióze však není očkování dostupné. Lze proto jen doporučit užívání dalších preventivních prostředků, například antiparazitárních obojků, pipet (spot-onů) či tablet, se kterými máme dlouhodobě velmi dobré zkušenosti. Užívání antiparazitárních tablet je z hlediska komfortu majitelů nejvhodnější, neboť se nedoporučuje dotýkat se srsti, na níž byly aplikovány antiparazitární kapky, či se dotýkat obojku, který je účinnými látkami napuštěn. Tablety účinkují celých 12 týdnů, nemají žádné výrazné vedlejší účinky, mohou je jak březí tak kojící fenky a je možné je bez obav používat u plemen s možným výskytem mutace v genu MDR 1, který pacienty predisponuje k potencionálně smrtelné neurotoxicitě při použití různých léčiv, včetně antiparazitik. Mezi taková plemena patří například kolie, šeltie, australský ovčák, německý ovčák nebo dlouhosrstý vipet.

Chtěla bych proto apelovat na majitele psů, aby nepodceňovali riziko nákazy, které napadení klíštětem přináší a své mazlíčky chránili. Prevence je důležitou součástí ochrany zdraví a jednoznačně se vyplatí.

Text: MVDr. Ivana Virágová, Veterinární klinika Na Weilovně