20.09.21 Život s kočkou

Osobnostní test a rozdíly mezi kočičími plemeny

Kočky jsou společně se psy nejoblíbenějšími domácími mazlíčky a kočičí chování je stále častěji zkoumáno vědci z celého světa. Zajímavým tématem je i kočičí osobnost, protože může souviset i s problémovým chováním. „Ve srovnání se psy je toho o chování a osobnosti koček známo mnohem méně, přitom ale existuje poptávka od majitelů koček po lepším pochopení problémového chování a s tím spojených rizikových faktorů. Potřebujeme proto více poznatků, abychom mohli předvídat problematické chování a tím zlepšit i welfare (pohodu) koček. Nejčastější problémy se týkají agrese a vylučování mimo toaletu,“ říká vědkyně Salla Mikkola z Helsinské univerzity.

Sedm osobnostních rysů a chování
V dotazníku sestaveném výzkumnou skupinou profesora Hannese Lohiho byly osobnost a chování zjišťovány prostřednictvím podrobných otázek. Bylo identifikováno celkem sedm rysů osobnosti a chování.

Aktivita/hravost
Bojácnost
Agresivita vůči lidem
Vstřícnost (společenskost) vůči lidem
Vstřícnost (společenskost) vůči kočkám
Problémy s používáním kočičího wc (vyprazdňování mimo toaletu nebo špatné použití toalety)
Nadměrná péče o srst

„I když se počet znaků zjištěných v předchozích výzkumech liší, aktivita/hravost, bázlivost a agresivita se v předchozích studiích vyskytují nejčastěji. Problémy s použitím záchodu a nadměrná péče o srst nejsou osobnostními rysy jako takovými, ale mohou naznačovat citlivost kočky vůči stresu,“ dodává vědkyně Salla Mikkola.

Rozdíly mezi plemeny
Kromě jednotlivců lze zřetelné osobnostní rozdíly nalézt i mezi plemeny. Jinými slovy, určité osobnostní a behaviorální rysy jsou častější u určitých plemen koček. „Nejbojácnějším plemenem byla vyhodnocena ruská modrá, naopak nejodvážnějším habešská kočka. Nejaktivnějším plemenem byla bengálská kočka, nejpasivnějším perská a exotická kočka. Plemena vykazující nejvíce nadměrné péče o srst byla siamská a balinéská. Turecká van dosáhla výrazně vyššího skóre v agresivitě vůči lidem a nižšího v družnosti vůči kočkám. Stejné jevy jsme pozorovali již v předchozí studii,“ říká prof. Hannes Lohi z Helsinské univerzity a výzkumného centra Folkhälsan.

Další výzkum 
„Chtěli jsme získat přibližnou představu o tom, zda mezi plemeny existují rozdíly v osobnostních rysech. V dalších studiích využijeme komplexnější modely ke zkoumání faktorů, které ovlivňují vlastnosti a problematické chování. V těchto modelech budeme kromě plemene brát v úvahu také věk kočky, její pohlaví, zdravotní stav a celou řadu faktorů z vnějšího prostředí,“ říká vědkyně. Z mezinárodního hlediska je tato studie dosud nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším výzkumem a poskytuje výborné možnosti pro další studium.

Zdroj: materiály Helsinské univerzity 

Mikkola S, Salonen M, Hakanen E, Sulkama S, Lohi H. Reliability and Validity of Seven Feline Behavior and Personality Traits. Animals (Basel). 2021 Jul 2;11(7):1991. https://doi.org/10.3390/ani11071991.

Foto: Pxfuel.com