11.03.09 Zdraví a nemoci

Otravy psů a koček I

Otravy psů a koček I


Co je to otrava?

Otrava (intoxikace) je charakterizována jako patologický stav, který je vyvolán přítomností jedu (toxinu) v organismu člověka, zvířete, nebo rostliny. Některé intoxikace mohou proběhnout téměř nepozorovaně, jiné ohrožují postižené zvíře na životě a při neposkytnutí odpovídající terapie končí smrtí. Bylo propočítáno, že z deseti zvířat předvedených k veterinárnímu lékaři pro otravu, je intoxikací postiženo pouze jedno a zbývajících devět trpí nějakým jiným onemocněním, které není vyvoláno toxickou látkou. Intoxikaci totiž mohou svými příznaky napodobovat některá onemocnění trávicího traktu (např. zánět žaludku, tzv. torze žaludku, střevní neprůchodnost, zánět slinivky břišní), dále selhání ledvin nebo srdce, úrazy hlavy nebo epilepsie. U zvířat chovaných ze záliby se častěji setkáváme s otravami náhodnými, které většinou vznikají nepozorností nebo nevědomostí majitele, ale vyskytují se i otravy úmyslné, které jsou pak podle hodnoty otráveného zvířete klasifikovány jako přestupek nebo trestný čin.

 

Cesty průniku a typy působení toxinů

Jakým způsobem se toxiny do organismu zvířete mohou dostat? Až 90% všech otrav u malých zvířat je způsobeno perorálním příjmem toxinu – olízáním, vypitím nebo sežráním. Toxiny mohou do organismu proniknout také přes dýchací cesty – nadýcháním, např. při aplikaci různých sprejů nebo pobytem v uzavřené místnosti s vysokou koncentrací toxické látky. Další cestu vstupu představuje kůže, která bývá zasažena politím, nasprejováním nebo posypáním. Toxiny mohou do organismu vniknout také okem postiženého zvířete. Podle místa působení můžeme toxiny dělit na látky působící místně a celkově.

 

Místně působící toxiny poškozují pouze ty tkáně, se kterými jsou bezprostředně v kontaktu. Do systémového krevního oběhu se vstřebávají málo. Celkově působící toxiny jsou krví roznášeny do celého organismu, kde následně způsobují poruchy jednotlivých orgánových soustav (např. selhání ledvin, poškození centrálního nervového systému). Intoxikace se mohou vyskytovat jako akutní, tzn. že první projevy lze zaznamenat do několika minut nebo hodin. Akutní intoxikace bývá obvykle vyvolána jednorázovým přijetím toxinu (např. otrava čokoládou). Opak představují intoxikace chronické, dlouhodobé, které k projevu účinků potřebují opakovaný přísun toxinu v malých dávkách (např. otrava staršími typy přípravků pro hubení hlodavců)...

První pomoc a prevenci si můžete přečíst v březnovém čísle časopisu Můj pes moje kočka.