26.02.22 Zdraví a nemoci

Pasivní kouření ohrožuje naše zvířecí kamarády: hrozí jim rakovina či dýchací potíže

Riziko dopadů pasivního kouření na svoje domácí mazlíčky si neuvědomuje 40 procent českých kuřáků. Vyplývá to z aktuálního výzkumu Instant Research IPSOS na vzorku 1050 respondentů. Přitom pro většinu kuřáků by zdraví jejich zvířecího kamaráda bylo důvodem proč „típnout“ poslední cigaretu v životě.


Češi tradičně patří k evropským rekordmanům v podílu domácností, které obývají spolu s jejich majiteli také psi a kočky – najdeme je v téměř polovině českých domácností. Pokud se jedná o domovy kuřáků, zvířata jsou často vystavena negativním důsledkům pasivního kouření, tedy především nebezpečnému cigaretovému kouři. Třetina kuřáků cigaret totiž stále kouří v prostorách, které sdílejí se svými mazlíčky a 40 procent kuřáků, kteří domácího mazlíčka vlastní, neví, že kouření může mít negativní vliv na jejich zvířecího kamaráda. 
„Riziko pasivního kouření pro domácí mazlíčky je často podceňovaným tématem,“ říká MVDr. Anna Šrenková z veterinární kliniky VETINO Jaggy Praha. „Nejen, že jsou zvířata v domácnosti kuřáků zatížena pasivním kouřením, ale pevné částečky kouře ulpívající na okolních předmětech se usazují také v jejich srsti. Při běžné hygieně, kdy se zvíře líže, se tyto škodlivé částice dostávají do těla. Nejedna studie prokazuje zvýšená rizika vzniku rakovin dutiny nosní, plic i mízních uzlin u zvířat kuřáků. Pro zvířata, která trpí nějakým respiratorním onemocněním (zejména u krátkolebých plemen je to astma, zúžená průdušnice, bronchitida), může vdechování kouře vést ke zhoršení dýchacích potíží,“ varuje MVDr. Anna Šrenková.


Zdraví mazlíčka je důvodem proč típnout cigaretu
Tváří v tvář informacím o rizicích pasivního kouření pro naše domácí mazlíčky jsme však ochotni udělat změnu. Vyplývá to z dalšího zjištění aktuálního výzkumu na téma znalosti Čechů o negativech dopadu kouření na domácí mazlíčky. 34 procent dotázaných kuřáků považuje negativní dopad kouření na zdraví zvířete za důvod, proč by se pokusili přestat kouřit cigarety a 40 procent by kvůli svým čtyřnohým kamarádům přešlo na méně rizikové bezdýmné alternativy. „I pro naše zvířecí kamarády je každá, prokazatelně méně škodlivá alternativa rozhodně lepším řešením než pokračování v kouření cigaret,“ uvedla MVDr. Anna Šrenková.
Pokud se o negativech pasivního kouření na naše domácí zvířata dozvíme, chceme to řešit a tyto informace šířit dál. Pro čtvrtinu dotázaných jsou takové informace důvodem, proč téma probrat s veterinárním lékařem, pětina ho chce diskutovat se členy rodiny a 16 procent by takové informace považovalo za dobré sdílet a řešit s ostatními majiteli domácích mazlíčků. 
Nejčastěji sdílí domácnosti s českými kuřáky psi – mají je dvě třetiny z těch, kteří vlastní domácího mazlíčka. Polovina má pak za „parťáka“ kočku. Téměř 15 procent kuřáků chová doma hlodavce. A relativně častí společníci jsou také exotičtí ptáci (10 procent).

Rakovina dutiny ústní u koček, u psů rakovina plic
Kočky, jejichž majitelé kouří, jsou vystaveny zvýšenému riziku rakoviny dutiny ústní a lymfatických uzlin. Na vině jsou pevné částice, které vznikají spalováním tabáku a usazují se v kožichu koček. Kočky věnují poměrně velkou část dne jeho „údržbě“, při které olizují srst a přitom pozřou tyto škodlivé pevné částice, které u nich mohou vyvolat rakovinu. Toto velké riziko si však uvědomuje pouze necelých 20 procent majitelů koček. Ostatní o tom vůbec neví nebo je ani nenapadlo o tom přemýšlet.
U psů je pasivní kouření jednou z příčin rakoviny plic, nosních dutin a například psům s onemocněním dýchacích cest může značně přitížit. Riziko negativních dopadů pasivního kouření je u nich vysoké i vinou vyšší dechové frekvence v porovnání s jejich lidskými společníky. Avšak jen 30 procent majitelů psů z řad kuřáků si riziko dopadu pasivního kouření na psi uvědomuje.  

Venčení + cigareta = nebezpečný rituál
S kouřením cigaret se často pojí i rituály, které kuřákům, kteří se snaží přestat, chybí a znesnadňují jim odvykání. U pejskařů je takovým rituálem venčení spojené „s cigárkem.“ Tři čtvrtiny pejskařů-kuřáků při procházce s pejskem totiž kouří. Jedna třetina přiznává, že je to rituál, který k venčení neodmyslitelně patří. 
„Bohužel, rituál venčení pejsků s cigaretou v ruce posiluje závislost na kouření a nikotinu. Venčení se často stává i výmluvou pro opouštění domácnosti v situacích, kdy hrozí nepříjemný konflikt. Podobně jako káva nebo alkohol, i procházka se psem může spouštět potřebu zapálit si. Obvykle je dospělý kuřák beze svědků a kouření si tak může užít. Jako kompromis je možné přejít v současnosti na méně škodlivé alternativy výrobků na principu nahřívaného tabáku nebo elektronické cigarety. Kuřák se závislosti na nikotinu ale úplně nezbaví. Může to však být první krok a signál toho, že změna je možná,“ říká Mgr. Boris Štepanovič, psycholog a psychoterapeut.

Negativní vliv pasivního kouření na domácí mazlíčky očima
veterinární lékařky Anny Šrenkové (www. uveterinarky.cz)


Rizika pro psy: 
U psů vystavených přímé inhalaci cigaretového kouře byl prokázán zvýšený výskyt rakoviny plic 
Psům v kuřácké domácnosti se ukládají pevné částice cigaretového kouře v plících 
Krátkolebá plemena: rakovina dolních cest dýchacích 
Plemena s dlouhým čumákem: rakovina nosních dutin 
Zhoršení onemocnění jako je kolaps průdušnice, bronchitis 


Rizika pro kočky: 
Díky olizování pevných částic, které obsahuje cigaretový kouř, ze srsti hrozí zvýšené riziko rakoviny dutiny ústní 
U koček v kuřácké domácnosti prokázán zvýšený výskyt lymfomu (rakoviny mízních uzlin) 
Zhoršení onemocnění dýchacích cest, pasivní kouření se diskutuje i jako predisponující faktor při vzniku astmatu koček


Rizika pro ptáky:
Ptáci v kuřáckých domácnostech si mohou nadměrně škubat peří znečištěné pevnými částicemi kouře 
Kožní změny v důsledku kontaktu s cigaretovým kouřem
Mají jinak uspořádaný dýchací aparát a zánětlivé procesy se tak rychleji mohou šířit do celého těla 
Popisovány otravy nikotinem při pozření cigaretového nedopalku 


Rizika pro králíky: 
U králíků v kuřácké domácnosti hrozí v důsledku dráždění kouřem poškození výstelky dýchacích cest a tím zvýšené riziko sekundární (např. bakteriální) infekce


Rizika pro rybičky: 
Pevné částice cigaretového kouře se mohou usazovat i ve vodě akvárií 


Výzkum agentury Benes Consulting Group proběhl v lednu 2022 na vzorku 1050 respondentů české populace ve věku 18–65 let. Výzkum se uskutečnil pomocí Instant Research IPSOS.