13.11.11 Zdraví a nemoci

Pokousání

Pokousaní psi nebo kočky jsou častými návštěvníky veterinářů. Někdy jde bohužel o rozsáhlé poranění komplikované ještě zlomeninami, jindy jde jen o zdánlivě povrchovou ranku…

 

V první řadě je vhodné si uvědomit, že rány způsobené kousnutím mohou být velmi nebezpečné. Psi mají ve zvyku kousnout a trhnout. Pod navenek nepatrným poškozením kůže se může skrývat dutina plná infekce, neboť psi mají na svých zubech plak, což je směs bakterií a odumřelých buněk. Dostanou-li se bakterie na příhodné místo, kde mají „klid“, teplo a „něco k jídlu“ – a poškozené podkoží je z tohoto pohledu zcela ideální – začnou se rychle množit.

 

Neošetřené pokousání (a někdy bohužel i ošetřené) rychle oteče a zánět se rozšíří do širokého okolí. Výjimkou není ani celková sepse. Rána vzniklá pokousáním se hojí poměrně dlouho a v první fázi je nutné ji ošetřovat a převazovat denně.

 

Velké poranění vás do ordinace přiměnou jít okamžitě, ale ta malá se často přehlížejí. Ale i malé kousnutí je nutné důkladně ošetřit.

 

Co dělat?

Nemáte-li možnost zajít téhož dne do ordinace, vystříhejte nebo vyholte okolí rány v rozsahu 10 centimetrů. Ránu důkladně vykoupejte v heřmánku a štědře naneste na 24 hodin ichtamolovou mast, kterou zajistíte proti olízání (převaz, přelepení). Podle potřeba nasaďte límec. Toto jednoduché opatření omezí množení bakterií hned v počátku. V případě otékání a bolestivosti rány návštěvu veterinární ordinace neodkládejte, neboť hnisavý zánět velkého rozsahu vzniká neuvěřitelně rychle a může vyústit v již zmiňovanou sepsi.

 

Užitečné rady

Jednou vzniklá infekce se hojí poměrně dlouho a ránu je nutné opakovaně čistit, někdy i pod narkózou.

Je smutnou skutečností, že majitelé „viníka nehody“ se k úhradě výdajů nezbytnou léčbu dobrovolně nemají. Snažte se tedy vždy zajistit svědka celého incidentu, protože i nepatrná kousnutí mohou vyústit v hluboký zánět podkoží, který si vyžádá několikeré ošetření a převazy. V případě rozsáhlých poranění mohou být náklady skutečně vysoké.

 

Zdroj: Renata Popelářová, Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček, Grada, 2011, www.grada.cz