18.11.22 Aktuality

Pomoc kočkám nikoho

Nadace na ochranu zvířat se připojuje ke světovému dni štědrosti a dobrých skutků GIVING TUESDAY a připravila kampaň POMOC PRO „KOČKY NIKOHO“


 

Česká republika se již sedmým rokem připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých skutků. Letošní ročník připadá na úterý 29. listopadu 2022. Nadace na ochranu zvířat se do Giving Tuesday zapojuje v rámci kampaně upozorňující na problematiku odložených a nechtěných koček, které trpí v důsledku lidské nezodpovědnosti a lhostejnosti. 
 
Zima, mráz, hlad, žízeň, ale také lhostejnost, opovržení, zloba a nenávist mají za následek stovky zmařených životů „koček nikoho“, které svůj život započaly většinou jako nechtěné a odložené, nebo již jako potomci těchto nechtěných a odložených. Největší hrozbou je zima pro nemocné a staré kočičky nebo koťata. 
 
Zamezit nekontrolovanému množení, léčba nemocí, a hlavně péče v zimním období je posláním lidí, kterým osudy kočičích bezdomovců nejsou lhostejné. Monitorují zdravotní stav koček v dané lokalitě, zajišťují jejich odchyt, kastrace, adopce či návrat na danou lokalitu (spousta koček je neadoptovatelných), obsluhují tzv. krmící místa a zajišťují kočkám zimní příbytky. 

Nadace na ochranu zvířat dlouhodobě podporuje organizace, které zajišťují pomoc kočičkám bez domova. „Věříme, že prostřednictvím světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday získáme prostředky, které pomohou zachránit stovky životů. Z vybraných financí bude možné nakoupit boudičky na zimování, krmení a nemocným zvířatům zajistit veterinární péči,“ popsala cíl kampaně Eva Hodek, ředitelka Nadace.
 
Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za poslední roky se tato myšlenka rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci. 

Kočky „nikoho“ si svůj osud nevybraly. Neměly by proto na kruté zacházení doplácet. Řešením je osvěta mezi chovateli, zodpovědný přístup a pomoc těm, které neměly to štěstí, aby našly místo v domově i srdci některého z lidí. 

Autor: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířat 
Foto: Pexels