06.10.13 Výživa

Potravní chování koček

Na dobrý zdravotní stav kočky, který charakterizuje kvalitní a lesklá srst, tělesná aktivita a chuť do života i ve vysokém věku, má kromě lásky, času a porozumění majitele obrovský vliv také strava.

Investice do kvalitního krmiva se rozhodně vyplatí, protože prevence zdraví je vždy levnější než řešení takových zdravotních problémů, jako obezita, cukrovka, špatný vývin kostry, problémy s kůží a srstí, reprodukční problémy, průjmy nebo naopak zácpy.

Instinktivní potravní chování

Potravní chování a zvyklosti koček jsou výsledkem evoluční adaptace související s prostředím, zkušenostmi a dostupností zdrojů potravy. Domestikace na ně neměla tak výrazný vliv. Kočky byly zdomácněné pouze jako spolubydlící druh, ne jako typické domácí zvíře. Nejstarší průkazné materiály svědčí o domestikaci koček 9000 let před naším letopočtem na Kypru a 5000 let před naším letopočtem v Egyptě. Hlavním úkolem koček bylo chránit zásoby a úrodu proti malým hlodavcům na zemědělských usedlostech. Na rozdíl od psů, kteří byli chováni k ochraně stád a dostávali zvláštní stravu, a proto se postupem času vyvinuli ve všežravce, kočky zůstaly výhradními masožravci.

Myška nebo ptáček

Metabolizmus koček je přizpůsoben tomu, aby dokázal získat co nejvíce živin z těl hlodavců, ptáků a ryb. Například kočka o hmotnosti 4 kg potřebuje k pokrytí svého energetického požadavku 4-6 myší denně. Kočky ale loví i ptáky nebo ryby, a proto mají poměrně pestrou stravu. Jako šelmy milují potravu, která se hýbe. Loví malé kořisti, které spořádají celé. Potrava musí být čerstvá, proto ji neschovávají a nikdy nic nezahrabou. Rády loví, i když nejsou hladové, ale v rámci tréninku. Úlovek potom nesní, ale hrají si s ním. V přírodě kočky loví osamoceně a nemají žádný konkurenční tlak na rychlost příjmu potravy. Proto když umožníte kočce volný přístup k potravě, má tendenci jíst jen malé porce, ale v pravidelných, poměrně krátkých intervalech, a to i v průběhu noci. Denní krmnou dávku (vlhkého a/nebo suchého krmiva) je tedy vhodné rozdělit na třetiny – 1/3 servírujte ráno, 2/3 večer plus po celých 24 hodin umožněte kočce přístup k misce s granulemi (jsou sice navíc, ale kočka jich tolik nespořádá).

Přirozený výběr optimální stravy

Protože kočky jsou na vrcholu potravního řetězce, jejich organizmus si neumí vytvořit některé nepostradatelné látky a musí je přijímat prostřednictvím potravy. Kočky potřebují získat z potravy zejména esenciální aminokyseliny včetně taurinu, který umí jiná zvířata syntetizovat. Taurin je ve velkém množství obsažen v játrech myší, podílí se například na biochemii vidění nebo na přenosu vzruchu v srdci (bez taurinu by kočka oslepla a pak by se jí zastavilo srdce). Výzkumné veterinární centrum Waltham, které se zabývá výživou a péčí o malá zvířata, objevilo taurin v 60. letech a od té doby ho přidávají do svých receptur všichni výrobci krmiv pro kočky. Strava koček musí v první řadě uspokojit jejich energetickou potřebu, nicméně důležitou roli hraje také její skladba. Kočky umí poznat, jestli potrava obsahuje potřebné látky, a preferují tu, která je pro ně v tomto směru vhodná. A protože každá živina něco stojí (získání, přeměna, uložení, vyloučení metabolitů), kočky se stejně jako další zvířata adaptovaly na získání optimální stravy, která co nejlépe pokryje jejich fyziologické požadavky s vynaložením co nejmenšího úsilí. Preferenční test centra Waltham ukázal ideální profil živin pro kočky. Pokud by si kočky mohly samy sestavit jídelníček, vybraly by si krmivo, v němž 50 % energie pochází z proteinů, 40 % z tuků a 10 % z uhlohydrátů. Tento profil hlavních živin (Macro Nutrient Profile = MNP) zahrnuje vysoký obsah proteinů, tuk na kontrolované hladině a omezené množství uhlohydrátů (např. Perfect Fit). Kvalitní krmivo pro kočky by tedy mělo být připraveno tak, aby se jeho receptura co nejvíce blížila tomuto ideálnímu profilu živin.