16.02.13 Výchova a výcvik

Pravidla výcviku

Co dělat?

 

Snažte se cvičit svého psa pokud možno bez vodítka.

 

Vyvarujte se toho, abyste ho do požadované pozice dotlačili, výcvik by měl probíhat pozitivní formou.

 

Dodržujte krátké tréninkové úseky. Pravidlem je, abyste skončili vždy ve chvíli, kdy to psa ještě baví.

 

Udržujte po celý výcvik velkou motivaci. Vždy si najděte důvod, proč psa odměnit. Hodně ho chvalte a dávejte najevo nadšení, když dělá pokroky. Nevzdávejte to, pokud mu něco nejde. V takovém případě se vraťte k jednoduššímu cviku, který už bezpečné zvládá a za který ho můžete odměnit.

 

Pokud pes reaguje nesprávně, začněte od začátku.

 

Nový slovní povel je nejlepší zavádět v době, kdy pes zrovna požadovaný úkon provádí (například „lehni“ zrovna ve chvíli, kdy si lehá).

 

Pokud při učení používáte klikr, klikejte vždy jen jednou. Po každém klinutí musí následovat pamlsek. Dodržujte vždy pořadí klik – odměna. Jestliže někdy kliknete omylem, i tak by měl pes dostat pamlsek.

 

Nečekejte zázraky na počkání. Dejte psovi čas na to, aby porozuměl, co od něj požadujete.

 

 

Co nedělat?

 

Pokud máte špatnou náladu, výcvik odložte. Pes dokáže velmi dobře vycítit, v jakém jste rozpoložení.

 

V případě, že pes nereaguje tak, jak očekáváte, neznamená to, že je hloupý nebo líný, a proto mu nikdy nenadávejte. Jednoduše ještě nepochopil, co máte na mysli. Zkuste to za chvíli, každý pes se učí jinak a různě rychle.

 

Jestliže máte více psů, provádějte výcvik odděleně.

 

Vždy dbejte na to, abyste to byli vy, kdo ukončuje výcvik. Pokud zpozorujete, že je pes nesoustředěný a nemá chuť do cvičení, přimějte ho, aby naučenou věc ještě jednou zopakoval a teprve potom výcvik ukončete. Pes by neměl být ten, kdo určuje, kdy se končí.

 

Nikdy ho netrestejte psychicky (několikahodinové zavření v koupelně, ponechání o hladu, odmítnutí venčení apod.). Nejenže jsou takové tresty kruté, ale pes jim ani nemůže rozumět.

 

Zdroj: Výcvik psa podle jeho temperamentu, Antje Hebel, Grada, 2011, www.grada.cz