13.03.08 Zdraví a nemoci

Přehřátí - hypertermie

Léto je období, které bývá štědré na slunce a teplé počasí. Vysoké teploty však mohou být pro vaše mazlíčky velmi nebezpečné. V poslední době se více, než kdy jindy setkáváme s onemocněním z přehřátí organismu - hypertermií.


Kdy dochází k přehřátí organismu psů a ostatních zvířat
U lidí dochází při přehřívání organismu k pocení. Odpařování potu z povrchu lidského těla způsobuje účinné ochlazování. Vaši mazlíčci však nemají žádné potní žlázy a svůj organismus mohou ochlazovat pouze zrychleným dýcháním s vyplazeným jazykem. Tento mechanismus však není zdaleka tak účinný, jejich srst k rychlému přehřívání napomáhá. Proto mají zvířata v těchto horkých letních dnech problém s udržením správné teploty těla. Přehřátí je vážný problém a v jeho důsledku může dojít i ke smrti zvířete. Pokud zvíře ponecháte v automobilu nebo před obchodem na slunci bez stínu a pitné vody, velice riskujete jeho zdraví, často i život. V horkém počasí může teplota uvnitř automobilu dosáhnout až 65 °C během 10 - 15 minut. Ani stín a pootevřená okénka nejsou zárukou, že se váš miláček nepřehřeje. Nikdy nevíte, která situace vás zdrží a jak skutečně dlouho bude zvíře v autě zavřeno, zda stín vydrží apod.


Mechanismus vzniku hypertermie a následky
Pokud dojde k celkovému zvýšení tělesné teploty, zvíře se chce ochladit zrychleným dýcháním. Při tom dochází k odpařování a zvíře ztrácí tekutiny. Pokud nemá přístup k vodě, tyto ztráty se prohlubují, zvíře přestává být schopno kompenzovat přehřátí a dochází ke snížení tlaku krve v oběhu, zvýšení hematokrytu (zahuštění krve), rozvoji dehydratace a následně šokového stavu. Dehydratace způsobuje zpomalený průchod krve krevním řečištěm, což znamená nižší přívod kyslíku a důležitých látek např. glukózy do mozku a důležitých orgánů a zpomalený odvod zplodin metabolismu z organismu. Srdce se snaží kompenzovat nedostatečnost oběhu svou vyšší činností. Pokud nedojde k účinným opatřením v této chvíli, začne v organismu docházet k ireversibilním (nezvratným) změnám. Vlivem dehydratace dojde k takovému zpomalení oběhu a zvýšení hematokrytu, že krev začne stagnovat v kapilárách a drobných cévách, kde se sráží. Tento stav se nazývá diseminovaná intravaskulární koaguace. Dojde ke kolapsu organismu a bezvědomí. I při zahájení léčby v této fázi jsou již stěny cév poškozeny a srážlivé faktory vyčerpány, takže i při podávání infúzních roztoků, stabilizaci oběhu a snížení hematokrytu (naředění krve), dochází skrze stěny cév ke krvácení např. do trávicího traktu, do podkoží i do vnitřních orgánů a k selhání především ledvin v důsledku špatného prokrvení a jater v důsledku narušeného metabolismu. Multiorgánové selhání je stav prakticky neléčitelný, i v humánní medicíně je jeho léčba velmi složitá a nákladná a vyžaduje velké technické zázemí.


Pro koho je přehřátí nejvíce nebezpečné
- mladí, staří nebo obézní jedinci
- zvířata s velmi hustou srstí
- zvířata nemocná, především se srdečními nebo dechovými potížemi
- plemena brachycefalická, především buldoci, boxer, téměř všichni molossové, pekinéz, ši-tzu, bostonský teriér, lhasa apso apod., ale i perské kočky 
- zvířata namáhaná výcvikem nebo jinou zátěží za horkého počasí
- velmi drobná zvířata vystavená slunci - drobní hlodavci, papoušci
Slunce může způsobit i popáleniny např. u bezsrstých plemen psů nebo koček. Pokud s nimi jdete ven za slunného počasí, je nutné jejich kůži ošetřit krémem s vysokým faktorem. Také rozpálená vozovka může při dlouhé chůzi způsobit popáleniny polštářků na tlapkách.


Jak předcházet přehřátí
- v horkých dnech nenechávejte nikdy svá zvířata v zaparkovaném autě
- zvíře musí mít k dispozici chladnou pitnou vodu
- přepravka nebo klec se zvířetem nesmí být vystavena přímému slunci a musí být dostatečně odvětrána
- výcvik nebo dlouhé procházky absolvujte ráno nebo v podvečer nebo vybírejte prostředí, kde je dostatek stinných míst např. les, park
- pokud se musíte pohybovat na místech s plným sluncem, chlaďte zvířata poléváním vodou nebo jim umožněte koupání
- i doma musí mít zvíře k dispozici chladnou pitnou vodu, dostatečné větrání, nenechávejte zvířata na balkónech bez zajištění kvalitního stínu

Jak poznáme přehřátí
Přehřátí neboli hypertermie je velice závažný stav, který může rychle skončit smrtí. Proto je nutné jej včas rozpoznat a zahájit léčbu.
- ztížené nebo velmi rychlé dýchání
- suchá, horká kůže, suché sliznice pysků, suchý horký čenich ve vyšším stádiu slinění, jasně červené dásně, jazyk a sliznice
- neklid a nervozita v první fázi, později dezorientace, skelný pohled a zhoršená reakce na vnější podněty, apatie
- zrychlování srdečního tepu, slábnutí organismu a případný kolaps organismu


První pomoc u přehřátého zvířete
Nejdůležitější je zvíře účinně ochladit. Doporučujeme balení do mokrých ručníků, postříkání chladnou vodou nebo postupné namočení celého těla v chladné vodě. Vhazování celého zvířete do ledovou vodou napuštěné vany nedoporučujeme, protože vlivem velkého teplotního rozdílu může dojít k šokové reakci organismu a ta celý problém ještě prohloubí. Vždy dodržujte zásadu, že voda nesmí být ledová. Pokud zvíře reaguje a je schopno pít, nabízejte mu po menších dávkách chladnou (ne ledovou) vodu.
Zvíře po poskytnutí prvotní pomoci dopravte co nejrychleji k veterinárnímu lékaři, který posoudí stav zvířete, provede potřebná vyšetření a zahájí komplexní léčbu hypertermie.


Autor článku : Daniela Duchková
 © VETCENTRUM Duchek s.r.o.
www.vetcentrum.cz