04.06.16 Zdraví a nemoci

Přehřátí – úžeh, úpal

V letních měsících může snadno dojít k přehřátí zvířete při cestách, proto nikdy nenechávejte kočku v zavřeném autě samotnou! I když čekáte v zaparkovaném vozidle polečně s kočkou, vždy nechávejte pootevřené okénko a parkujte ve stínu.

Úpal x úžeh

Úpal je celkové přehřátí organismu bez přímého slunečního záření. Pro domácí mazlíčky bývá nebezpečnější než úžeh, protože zvíře se obvykle neopaluje na slunci a v horku zalézá do stínu.

Jak se projevuje?

Mějte na paměti, že kočka začne rychleji dýchat, když je jí přílišné teplo. Příznaky úpalu jsou hlasité dýchání, překrvení sliznice, kočka má příznaky šoku, zvrací a může upadnout i do bezvědomí. Přehřáté zvíře má teplou vyšší než 39,5 °C, mohou se objevit i křeče.

Co dělat?

Kočku odneste do chládku a ochlaďte ji. Zabalte ji do mokrého studeného ručníku (nesmí být úplně ledový), zvlášť pečlivě chlaďte hlavu. Takto chlaďte cca 20 minut. Ochlazování by mělo být zastaveno při tělesné teplotě 38,5°C. Následně podejte vodu k pití a vyhledejte veterinárního lékaře. I u zdánlivě stabilizovaného zvířete mohou hrozit následné komplikace, které jej mohou zabít.