10.10.10 Výchova a výcvik

Přivolání pro začátečníky

Spolehlivé přivolání znamená, že se pes bez rozmyslu „otočí na podpatku“ a rychle přiběhne ke svému páníčkovi. Jen v takovém případě budete mít možnost přivolat svého čtyřnohého miláčka i při silně rušivých podnětech.

Základní pravidlo je mnohem jednodušší než jeho aplikace a prosazení: „Přivolej svého psa pouze tehdy, když máš jistotu, že přiběhne!“

Nadšená reakce

Přivolání neznamená, že se k vám pes po zdlouhavém váhání přiloudá. Při přivolání nepřipadá v úvahu nějaké „rozmýšlení“, přípustná je jen rychlá reakce. Nediskutujte o tom, jestli vás pes poslechne, ale zorganizujte trénink, aby k vám radostně přiběhl. V opačném případě by se naučil, že si může vybrat, i když se v dané situaci nakonec rozhodne pro vás.

Upevnění povelu

Zkuste několik triků, které můžete při výcviku svého psa použít. Dosud jste ho určitě nějak přivolávali. Tento povel zachovejte. Často se jedná o povel „Pojď sem“, na který pes nereaguje ještě dostatečně spolehlivě. Jako pokyn pro dobře fungující přivolání pak nezávisle na tomto povelu zaveďte „ke mně“ a navíc třeba i zapískejte. Na první pohled by se mohlo zdát, že tři různé povely na přivolání jsou příliš, je to však praktické. Vždy totiž může nastat situace, kdy si nebudete jistí, zda se vám přivolání psa podaří. Použijete-li svůj „absolutní“ povel na přivolání a nevyjde to, zhorší se i konečný výsledek tréninku. V takových situacích na psa zavolejte svým starým povelem.

V situacích, kdy si budete jisti, že to vyjde, použijte povel „ke mně“, a když si budete zcela jisti, že pes přiběhne, navíc nadšeně, použijte píšťalku. Pak bude mít píšťalka zvláštní postavení a přivolání s ní bude později fungovat nejlépe. Píšťalka vám může také skvěle posloužit, když budete mít laryngitidu. Na druhé straně platí, že když budete mít v záloze ještě i povel „ke mně“, měli byste na píšťalku pro jednou zapomenout. Pes musí nejdříve získat jasnou představu, co povel „ke mně“ znamená: běžet rychle a přímo směrem k vám. Vytvořte pokud možno co nejvíce situací, při kterých si bude moci přesně spojit rychlé přiběhnutí s povelem „ke mně“. Pokaždé, když k vám pes tak jako tak poběží, zavolejte na něj „ke mně“ a pak ho odměňte. Dbejte na to, aby měl z odměny skutečnou radost… Nadšeně si s ním zaskákejte, občas „vykouzlete“ jeho oblíbenou hračku, jindy zase pamlsek. Střídejte způsoby a druhy odměn, které má rád, aby byl nácvik napínavý. Svého psa pozorujte, zda vypadá spíše znuděně, nebo má radost. Odměna ho musí nadchnout, jinak by to pro něj nebyla žádná odměna.

Volno

Když je pes v nejlepším rozpoložení, okamžitě ho přestaňte odměňovat a pošlete ho pryč. Řekněte mu například „volno“ a už se o něj nestarejte, neměli byste sen na něj ani podívat. Jestliže se od vás vzdaluje jen nerad, je to ta správná chvíle poslat ho pryč a výšit tak zájem o nácvik přivolání.

Prostředí

Nejlépe se nácvik přivolání provádí venku, kde pes může volně pobíhat. Během procházky změňte směr a koutkem oka pozorujte svého psa. V okamžiku, kdy se nachystá, že se za vámi rozběhne, zavolejte „ke mně“ a odměňte ho, když k vám přiběhne. Nesmíte v žádném případě zůstat stát a vyčkávat, jak to dopadne, ale měla by z vás přímo vyzařovat důvěra ve vašeho psího miláčka. Odměnu mu předejte teprve v okamžiku, když pes přiběhne. Výcvik můžete oživit i hrou. Když se sami rozběhnete, zatímco pes běží za vámi, bude ho výcvik ještě více bavit. Můžete tak postupně rozvinout zábavnou hru, ze které bude mít radost především pes, který miluje běh. Poběží-li pes, který získal odměnu, ihned zase dál změňte směr a utíkejte od něj pryč. A opět zavolejte „ke mně“, uvidíte, že poběží za vámi. Pro některé psy je odměnou už samotné společné pobíhání, proto už není nutné vymýšlet další odměnu. Nevšimne-li si pes, že jste změnili směr nebo se vám bude zdát, že se až příliš vzdálil, můžete ho na sebe upozornit tím, že zavoláte jeho jméno. „Ke mně“ zavolejte, jen když se k vám pes rozběhne.

Varianty

Funguje-li tento cvik dobře a pes má z tréninku radost, začleňte do výcviku nové prvky. Přivolejte psa, když se na vás podívá. Můžete ho také přivolat, když někde nerozhodně postává, ale nejprve na něj zavolejte jménem. Pokračovat můžete samozřejmě jen v případě, že na své jméno zareaguje. Abyste ho motivovali k tomu aby se skutečně vydal za vámi, můžete se sami rozběhnout pryč, nejprve na něj však musíte zavolat aby určitě přiběhl.

Nereaguje-li pes, který je bez vodítka, začněte s ním trénovat doma a používejte přitom vodítko. Vezměte jeho nejoblíbenější hračku nebo pamlsek, ukažte mu je a pomalu se od něj vzdalujte. V okamžiku, kdy se nachystá, že půjde za vaší nabídkou, řekněte „ke mně“. Slíbenou věc pes získá jako odměnu. Dbejte na to, aby byl pes skutečně nadšený a nenudil se. V případě pochybností použijte to nejlákavější, co vás zrovna napadne. Opakujte cvik tak často, dokud pes nadšeně nespolupracujte, a v nejlepším přestaňte. Plní-li pes povel v bytě vždy dobře a s nadšením, začněte ho procvičovat venku na nějakém klidném místě. Při výcviku buďte co nejvíce uvolnění a v pohodě.Postupně začleňujte do tréninku stále více rušivých podnětů. Venku cvičte s dlouhým stopovacím vodítkem, které za sebou pes bude tahat tak dlouho, dokud nebude mít přivolání stoprocentní. Dříve, než nadobro odepnete vodítko, musíte si být jisti, že váš pes bude správně reagovat v případě, že se v jeho blízkosti objeví rušivý podnět.

Závěrem

Dobře fungující přivolání, i v problematických situacích, znamená pro vašeho psa v první řadě více volnosti. Pouze když ho budete schopni k sobě v případě nutnosti přivolat, můžete ho nechat běhat bez vodítka. Bezpečnost je totiž pro všechny zúčastněné nejdůležitější.

Zdroj: Karina Mahnke, Pes – základní výcvik Sedni, Zůstaň, Ke mně, vydalo nakladatelství Grada