30.11.09 Výchova a výcvik

Přivolání psa v rušném prostředí

Máme ročního pejska bearded collie a máme problém s přivoláním. Když jsme sami, tak poslouchá celkem dobře, ale jakmile tam jsou ostatní psi, tak hned běží za nimi a chce si hrát a nechce se nechat odvolat. Když si s ním dotyčný pes nehraje a já ho zavolám, tak přiběhne. Problém je, že jakmile vidí psa, tak já pro něj neexistuji. Měla byste pro nás nějakou radu?

Pokud na vás pejsek reaguje, když jste v nerušeném prostředí, tak jen stačí správně docvičit přivolání v prostředí rušném. Vyzkoušejte tento osvědčený postup a uvidíte, že se k vám váš pes bude vracet i sám a rád. Postup je takový:

1. Nachystejte si více malinkých kostiček nějaké odměny (např. tvrdého sýra). Vezměte s sebou také jeho oblíbenou hračku. Připněte psa na dlouhé stopovací vodítko a vydejte se do parku za ostatními psy. Po cestě do parku zaujměte jeho pozornost jednou kostičkou dobroty schovanou v dlani. Pak vyslovte jeho jméno a v momentě, když vyslovujete jeho jméno, tak otevřete svoji dlaň, aby si pes mohl pamlsek vzít. Toto cvičení opakujte pár vteřin několikrát denně a to kdekoliv. Po chvilkách si s psíkem aktivně, ale krátce, pohrajte.

2. Od teď už nepouštějte vašeho psa bez připnutého dlouhého vodítka (stopovací vodítko), které za sebou pes vleče. Už se vám nesmí stát, že zavoláte na psa jménem a povelem pro přivolání a on nepřijde. Pokud na psa totiž zavoláte a on nepřijde, tak upevňujete neposlušnost, protože pes povel vnímá, ale nic se neděje. Tímto se psovi rozpadá souvislost povelu a úkolu v daném prostředí. Také nikdy psa netrestejte za to, že k vám přišel pozdě!

3. Předpokládám, že když se blížíte k místu, kde váš pes vidí hrající si psy, tak začíná táhnout na vodítku a těší se na hru. Zde můžete upevnit roli vůdce tím, že pokud zatáhne směrem ke psům, tak změňte směr chůze od psů. Až pes povolí v tahu a následuje vás, pak jej pochvalte a pokračujte zpátky směrem ke psům. Pes si musí spojit, že tam, kam nyní chce, se dostane jen tak, že vodítko nebude v tahu. Často teď měňte směr a rytmus chůze, aby se vám pes musel často přizpůsobovat. Za každý náznak spolupráce psa pochvalte a odměňte, někdy je pro psa odměnou změna směru tam, kam chce pes jít. Až bude pes schopen si sednout před dovádějícími psy, tak jej na stopovacím vodítku vypusťte, ať si poběhá. Po chvíli vyhledejte konec stopovací šňůry a stoupněte na ní nebo jí chytněte a až ji pevně držíte, tak na psa jednou zavolejte. Doporučuji si ke stopovacímu vodítku zakoupit i cyklistické rukavice, které zabrání poranění při přitahování dovádějícího psa k sobě a ochrání vás od nečistot, které na sebe vodítko nabaluje. Pokud pes přiběhne, tak ho pochvalte "hodný ke mně", dejte mu odměnu a na povel volno ho zase vypusťte zpět za psy. Pes nevnímá? Na vodítku si ho k sobě bez řečí přitáhněte a až je u vás, tak ho pochvalte "hodný ke mně", odměňte ho a vyslovte "volno" a psa zase vypusťte do hry se psy. Často ho ze hry odvolávejte a přitahujte ho k sobě, abyste ho mohla pochválit a odměnit za příchod k vám (i když zatím vynucený). Časem se pes naučí, že je mnohem příjemnější si pro odměnu zaběhnout, než aby byl přitahován. Pokud pes pamlsek odmítá, nevnímá a tahá za psy, tak jej nevypouštějte do hry, ale procvičte si jen změny směru a rytmu chůze se psem podle vašich pravidel. Pokud chce pes za psy, vy jděte od psů. Jakmile se vodítko prověsí tak, že již není v tahu, tak změňte směr zpátky ke psům. Pes po chvíli pochopí, že pokud vás bude následovat, tak bude více legrace a zábavy.

4. Jestliže k vám pes kdykoliv přijde bez zavolání, tak toto chování také odměňte pochvalou "hodný ke mně" nebo pamlskem. Upevníte v psovi, že je výhodné se k vám vracet a po čase se z tohoto vědomě nabízeného chování stane zvyk, který již nebudete muset odměňovat pamlskem, ale bude stačit, když ho jen pochválíte.

5. Jakmile už na stopovacím vodítku pes s radostí přibíhá na váš jednou vydaný povel nebo se k vám sám po chvilkách ve hře vrací, tak je čas zkusit přivolání bez stopovací šňůry.

6. Nácvik přivolání bez stopovací šňůry se trénuje takto: Až když je psík ve hře se psy unaven nebo se ve hře se psy chvíli zastaví, tak ho zrovna zavoláte. Tím zvýšíte pravděpodobnost příchodu k vám a pes si takto upevňuje poslušnost i na volno. Postupně přivolání znáročňujete a psa přivolávejte i z bouřlivé hry s ostatními psy. Pokud pes zase přestane poslouchat, tak začněte zase na stopovací šňůře a postup opakujte.

7. Ujistěte psa o správném zařazení v hierarchii ve vaší rodině, posílíte tak vaší roli vůdce a pomůže vám to k budování správného a pevného vzathu se psem. Neudělujte mu taková práva, která náleží vůdcům - Vám. Někdy stačí upravit chování ke psu doma a upraví se také poslušnost v rušném prostředí. A pamatujte, že pozitivním podmiňováním žádoucího chování docílíte kýženého cíle daleko rychleji a efektivněji!

Na dotaz odpověděla Johana Polášková

Foto: Petr Kozelka