26.02.22 Život s kočkou

Proč je kočka agresivní?

Kočky většinou nejsou agresivní vůči svému majiteli, ale stejně jako ostatní zvířata, mají i ony své hranice, které jsou ochotné tolerovat. Existuje mnoho různých příčin agresivity a někdy se může jednat o jejich kombinaci.

Obranná agrese/agrese ze strachu - kočka obvykle ze střetu utíká, ale pokud se jí to nepodaří, může se bránit. Nebo se již dříve naučila, že útěk ji nepomůže a raději zaútočí..
Agresivita při hře a mazlení - kočky obecně dávají přednost tomu, aby se s nimi člověk mazlil krátce, ale často. Naproti tomu lidé mají tendenci k méně častým interakcím, ale o to intenzivnějším. To může být pro některé kočky nepříjemné a mnohé z nich mají při mazlení určitou hranici, jejíž překročení může vyvolat agresivitu (syndrom petting a biting)
Teritoriální agrese - obvykle se objevuje vůči cizím kočkám, když se dvě kočky setkají na území jedné z nich
Agresivita vyvolaná bolestí - kočka, která trpí bolestí, má velmi sníženou úroveň tolerance, což je velmi častým důvodem agrese.

Kočky mohou mít větší sklon k agresivnímu chování, pokud jsou chovány uvnitř bytu bez podnětů, takže v sobě mají přebytek nahromaděné energie. Proto je tak důležité si s kočkou pravidelně hrát a nabízet jí dostatek možností k fyzické aktivitě. Také koťata a mladé kočky  mohou při loveckých hrách projevovat určitou dravost, což je ovšem přirozené. Někdy může ke zmírnění agresivity pomoci kastrace. Zvlášť pokud se agresivita objevila bez zjevné příčiny u jinak klidného neagresivního jedince, požádejte o radu svého veterinárního lékaře. Jestliže neexistuje žádný zdravotní důvod způsobující agresivitu, požádejte o pomoc kvalifikovaného odborníka na kočičí chování. 

Foto: Max Pixel