15.04.23 Život s kočkou

Proč kočky pohybují ušima?

Kočky jsou v mnoha ohledech velmi zajímavá zvířata. Mají charakteristické chování a způsob komunikace. Jedním z nejvýraznějších znaků jsou jejich uši. Ty jsou nejen roztomilé, ale také  velmi pohyblivé. Kočky dokážou nezávisle pohybovat každým uchem a naklánět je do různých směrů, což nás může přimět k otázce: proč to dělají?

Uši jsou pro kočky velmi důležité smyslové orgány. Umožňují jim slyšet frekvence, které jsou mimo dosah slyšení člověka. To jim pomáhá při lovu kořisti, komunikaci s ostatními kočkami a při ochraně svého teritoria. Kočky pohybují ušima také proto, aby se lépe soustředily na zvuky ve svém okolí. Pohybem uší dokáží lépe rozlišit, odkud daný zvuk vychází. Tím, že kočky pohybují ušima ve směru zvuku, zlepšují svůj sluch o 15 až 20 %. Pokud se kočka rozhodne lovit, musí být schopna přesně lokalizovat kořist, aby byla úspěšná. Na pohybu kočičích uší, které se mohou otáčet o 180 stupňů, se podílí více než 30 svalů. Díky frekvenčnímu rozsahu 45 hertzů až 64 000 hertzů mají kočky lepší sluch než psi. Pro srovnání, psi používají k pohybu uší 18 svalů a slyší v rozsahu 67 hertzů až 45 000 hertzů. 

Emoce a postavení uší

Kočky také pohybují ušima, aby vyjádřily své emoce a nálady. 

  • Když uši směřují dopředu, je kočka obvykle spokojená. Spokojenost signalizuje také vztyčený ocas, který je na špičce mírně ohnutý, společně s hrbením a vrněním. Kočky v tomto rozpoložení ukazují člověku náklonnost.
  • Když jejich uši směřují přímo vzhůru a jsou doprovázeny široce otevřenýma očima a ostražitým postojem, upoutalo jejich pozornost něco, co slyší. Pokud rychle otáčejí ušima, mohlo v nich něco vyvolat lovecké instinkty. To je vhodná chvíle vytáhnout jejich oblíbenou hračku.
  • Uši směřující do stran ukazují strach, který by mohl vést k agresi. Když má kočka uši v této poloze, skončete s interakcí. Sklopené uši dozadu ukazují na kočku, která se chystá zaútočit, kousnout nebo poškrábat. Tyto dvě polohy uší, které mohou být doprovázeny agresivní nebo obrannou řečí těla, naznačují, že kočka potřebuje svůj prostor. Mezi signály agrese patří klenutý hřbet, nízký a ztuhlý ocas, přímý pohled, syčení a vrčení. Mezi signály strachu patří krčení, ohnutý ocas kolem těla, naježené chlupy a syčení.


V neposlední řadě kočky pohybují ušima také proto, aby komunikovaly s ostatními kočkami a lidmi. Kočičí uši jsou spolu s vokalizací a další řečí těla hlavními komunikačními prostředky. Pokud má uši nakloněné dopředu a zároveň se kouká na něco, může to být znamení, že slyšela nebo viděla něco zajímavého. Abyste kočce porozuměli, sledujte nejen uši, ale i řeč těla, hlasové projevy a další chování.