12.04.24 Život s kočkou

Proč kočky předou a jak porozumět zvukovým projevům?

O tom, že jsou kočky velice zajímavá zvířata se nedá pochybovat. Kočky jsou oblíbené ve spoustě domácností i díky svým jedinečným způsobům komunikace se svými páníčky. Mezi nejčastější zvukovou komunikaci patří předení. Co to ale znamená? 

Když kočka přede, může to být pro majitele nejen příjemný zvuk, ale také signál o jejím emočním stavu nebo zdraví. Předení koček je komplexním jevem, který může mít různé příčiny a významy, a někdy může být i záhadou pro vědce.

Proč kočky předou?

  1. Projev spokojenosti - jedním z nejčastějších důvodů, proč kočka přede, je vyjádření pohody a spokojenosti. Kočky často předou, když jsou hlazeny, když relaxují, nebo když jsou v blízkosti lidí, ke kterým cítí náklonnost.
  2. Zklidnění se - kočky mohou mít také předení jako způsob uklidnění se ve stresových situacích. Toto chování může být způsobeno genetickými predispozicemi, jelikož předení koček začíná již v raném věku, kdy se koťata přitulí ke své matce.
  3. Komunikace - předení může být také formou komunikace mezi kočkami. Matky předou, aby signalizovaly koťatům, že je vše v pořádku, a koťata předou jako projev pohody a jako žádost o péči.
  4. Léčebný účinek - existují teorie a některé výzkumy naznačující, že předení může mít pro kočky léčivé účinky. Frekvence předení (v rozmezí 25 až 150 Hz) může podporovat hojení kostí a tkání, zmírňovat bolest a snižovat stres.

Co nám předení naznačuje?

Předení je tedy multifunkčním nástrojem, který může naznačovat řadu věcí. Hlavně je to signál, že se kočka cítí bezpečně a spokojeně. Avšak v případě, že kočka přede při zdánlivě nevhodných okamžicích, jako jsou návštěvy u veterináře nebo v situacích, kdy je zraněná či nemocná, může to být způsob, jak se uklidnit, nebo žádost o pomoc.

Další zvukové projevy 

Mňoukání

je další běžný zvuk, který kočky používají, především v komunikaci s lidmi. Kočky mohou mňoukat z různých důvodů - aby upozornily na své potřeby, jako je hlad nebo žádost o pozornost, nebo aby vyjádřily své pocity, například nespokojenost. Zajímavé je, že většina koček mňouká převážně jen když jsou v blízkosti lidí, a méně často při komunikaci s jinými kočkami.

Syčení a vrčení

Syčení a vrčení jsou zvuky, které kočky vydávají, když se cítí ohrožené, naštvané nebo potřebují varovat potenciálního útočníka. Tyto zvuky slouží jako varování pro ostatní, aby si udrželi odstup a nevstupovali do konfliktu. Syčení je obvykle krátké a ostré, zatímco vrčení je hlubší a trvá déle.

"Bublání" a naříkání

Bublání, které kočky vydávají, obvykle signalizuje vzrušení nebo frustraci, například při pohledu na kořist nebo při hře. Naříkání nebo kvílení může naznačovat bolest, strach, nebo být součástí pářícího chování.

Závěrem Zvukové projevy koček jsou různorodé a odrážejí jejich emoce, potřeby a záměry. Pozorným nasloucháním a pozorováním jejich chování můžeme lépe rozumět tomu, co nám kočičí přátelé chtějí říci, a tím tak můžeme pečlivě utužovat vzájemné vztahy.