10.07.11 Zdraví a nemoci

První pomoc pro kočky

Úrazy se bohužel nevyhýbají ani našim zvířecím kamarádům, proto vám přinášíme pár rad, jak postupovat, pokud se vaší (nebo cizí) kočce stane nepříjemná nehoda.

 

Převoz k veterináři

Pokud je kočka zraněná, zacházejte s ní co možná nejopatrněji a co nejrychleji ji převezte k veterináři. Nezapomínejte, že při nešetrné manipulaci jí můžete způsobit bolest (kočka vás také může poranit). V případě, že kočku zvedáte, opatrně pod ni podsuňte pevnou podložku (karton, víc vrstev novin apod.) a zabalte ji do přikrývky (použít můžete také svetr). Teprve v tuto chvíli ji zvedněte. Podpírejte ji přitom v místě hrudníku a pánve. Netahejte ji za končetiny. Jestliže je zranění vážné, nemusíte kočku za každou cenu dávat do přenosky (pokud ji nemáte při ruce), dobře poslouží i prostorná krabice (musí mít ale otvory na vzduch). Samozřejmě se snažte s poraněným zvířetem co nejméně hýbat.

Při vážných zraněním se u kočky pravděpodobně projeví i traumatický šok. Jeho příznaky jsou následující – rychlé a povrchové dýchání, zhroucení, rychlý a slabý puls, studené končetiny, zastřené vědomí až bezvědomí. V těchto případech kočku převážejte ve stabilizované poloze – vleže na boku, hlava je níže než tělo. Nezapomeňte vytáhnout jazyk, aby nezapadl a nezpůsobil udušení. Kočku přikryjte, aby neprochladla.

 

Umělé dýchání

Kočku položte na pevný podklad, otevřete jí tlamu a mírně zakloníte hlavu, zároveň jí vytáhnete jazyk. V případě nutnosti tlamu vyčistěte od krevních sraženin nebo zvratků. Můžete použít dýchání z úst do úst (do úst vezmete celou tlamu kočky), ale berte ohled na velikost kočky a snižte intenzitu vdechů. Dýchejte 20krát za minutu. Jiná metoda, avšak méně účinná, je stačování hrudníku ve stejné frekvenci přiměřeným tlakem.

 

Srdeční masáž

Kočku opět položte na bok na pevnou podložku. Puls ji nejlépe nahmatáte na vnitřní straně stehna - vede tam velká stehenní tepna. (Hmatáte ukazovákem a prostředníkem, nikoliv palcem.) Puls srdce je také hmatný, když přiložíte ruku na oblast srdce na hrudníku. Hrudník stlačujete z boku levé strany 120krát za minutu (2krát za sekundu). Ovšem netlačte moc silně, abyste kočce nezpůsobili vnitřní zranění, tlak se musí přizpůsobit velikosti zvířete. Při oživování kombinujte srdeční masáž s umělým dýcháním.

 

Zástava krvácení

Krvácející ránu zkontrolujte, pokud je v ní například trn, jemně ho odstraňte. Ale pozor, větší předměty musí odstranit veterinář. Malé rány na chvíli stiskněte prsty a zkontrolujte, jestli se krvácení zastavilo. Případně můžete pokus zopakovat.

Na větší rány použijte talkový obvaz a studený obklad (led v igelitovém pytlíku, mražená zelenina v pytlíku apod.) a kočku převezte na ošetření. Pokud je kočka vážně poraněná na končetině či ocasu, ránu zaškrtíte. Jako škrtidlo můžete použít látkový kapesník se zasunutou tužkou – kapesník s její pomocí dotáhnete. Během převozu k veterináři škrtidlo každých 15 minut povolte, aby úplně nezabránilo krevnímu oběhu.

 

Úrazy

Přehřátí –úžeh, úpal

V letních měsících může dojít k přehřátí například při cestách autem. Vždy proto nechávejte pootevřené okénko. Při přehřátí se objeví zvracení, bezvědomí, šok. Kočku osprchujte studenou vodou a udělejte jí studený zábal. Zvlášť pečlivě chlaďte hlavu. Vyhledejte veterinárního lékaře.

 

Popáleniny

Popálené místo důkladně opláchněte studenou vodou a kočku odvezte k veterináři. U popálenin větších ploch postupujte stejně jako u přehřátí.

 

Zasažení elektrickým proudem

Dříve než se kočky dotknete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste také nedostali ránu. Zjistěte, zda dýchá a jestli tepe srdce a případně začněte s oživováním. Popáleniny ošetřete teprve potom, co nabude vědomí. Ihned vyhledejte odbornou pomoc.

 

Dušení

Jestliže má kočka v tlamě nebo dýchacích cestách cizí těleso, zvrací jakoby na prázdno a snaží se předmět drápy odstranit. Za asistence další osoby otevřete kočce tlamu a podívejte se na zdroj potíží. Pokud je předmět dostupný prsty nebo pinzetou, pokuste se jej odstranit. Pokud nejste úspěšní, vyhledejte odborníka.

 

Uštknutí jedovatým hadem

V první řade musíte končetinu zaškrtit a následně na ni přiložte studený obklad, aby se zpomalil krevní oběh. Kočku položte do přenosky (musí být v klidu) a urychleně ji převezte na veterinu. K ošetření by nemělo dojít později než po 2 hodinách. Příznaky jsou zvracení a rozvíjející se šok až bezvědomí.

 

Tonutí

Jestliže z vody vytáhnete kočku, která nedýchá teprve několik minut, pokuste se ji oživit. Využijte odstředivé síly k odstranění vody z dýchacích cest – kočku uchopte za zadní nohy a několikrát ji zhoupnete mezi rozkročenýma nohama. Pak následuje srdeční masáž a umělé dýchání.

 

Zdroj: Marie Říhová, Chov koček, Grada Publishing, 2007