03.05.17 Zdraví a nemoci

Psinka

Jedná se o virové onemocnění masožravců, kdy k nákaze dochází zejména kapénkovou infekcí. Virus je vylučován sekrety a exkrety ještě dva měsíce po infekci. Naštěstí se v dnešní době prosti psince očkuje. Vakcinace může začít již v pěti až šesti týdnech věku psa. Dospělí psi se každoročně přeočkovávají.

Inkubační doba onemocnění je 3-6 dní. Snáze onemocní mladá zvířata, nejčastěji ve věku 3-7 měsíců, ale také staří psi. Pro psinku je typická počáteční vysoká teplota (39,5 – 40 stupňů), která trvá dva až tři dny po nakažení, pak klesá a sedmý den zase stoupá.

Rychlý průběh může znamenat rychlou smrt

U akutní formy onemocnění, které se vyznačuje velmi rychlým průběhem v rámci několika hodin až dnů, dochází k zánětu sliznic tlamy, k zánětu spojivek a k hnisavému výtoku z čumáku. Teplota je vysoká a zvíře může uhynout druhý až třetí den (příznaky podobné zápalu plic). U psů, kteří trpí zánětem žaludku a střev nebo nervovou formou, je průběh pomalejší. Přesto však vysoký počet nakažených jedinců umírá.

Různé formy onemocnění

Uvedené typy klinických příznaků se mohou prolínat.

Katarální forma – pes ztrácí zájem o okolí, je ospalý, má horečku a nepřijímá potravu. Lze pozorovat příznaky zánětu sliznic, výtok z nosu (nejprve vodnatý, posléze hnisavý), víčka se slepují, později se může objevit zákal nebo vřed rohovky.

Gastrointestinální forma – projevuje se zvracením a průjmem, který páchne a obsahuje větší množství hlenu nebo krve.

Nervová forma – nastupuje většinou ve chvíli, kdy odezní katarální nebo střevní forma, případně se může projevit samostatně. Příznaky jsou pestré – záškuby, křeče, poruchy koordinace, nejistá chůze, podlamování zadních končetin... Při překonání lehčí formy nervové formy psinky zůstávají psu trvalé následky v podobě záškubů, tiků, typický je i vznik epilepsie.

Hyperkeratózní forma – objevují se změny na čenichu a prstních polštářcích.

Kožní forma – v oblastech, kde je méně srsti (spodní strana břicha, slabiny) se objevují nejprve pupínky, později puchýřky s červeným okrajem. Puchýře pak zasychají a stroupky odpadají beze změn na kůži. Tato kožní forma je charakteristická pro štěňata od 1 týdnů do 6 měsíců.

Jaká je léčba?

Většinou se podávají antibiotika k zvládnutí druhotné bakteriální infekce, podpůrná léčiva a infuze. V pozdních stádiích závaznějších forem psinky nebývá léčba moc úspěšná. Jako účinná ochrana před touto závažnou chorobou se používá očkování.

Zdroj: MVDr. Jana Kočová. Výmarský ohař, historie- chov – výcvik, Mladá fronta, 2016