21.12.12 Život s kočkou

Řeč těla a mimika

 Kočky se mnohem více než lidé vyjadřují postojem svého těla. Proto je vhodné, když jejich řeči těla porozumíte, abyste v komunikaci s nimi nezůstávali pozadu.

 

Kočky postoje ještě doplňují mimickými výrazy tváře, případně  hlasovými projevy. Mezi sebou se dorozumívají také pachovými prostředky.

 

Radost – vztyčená hlava i ocas, lehce vyklenutý hřbet, kočka se ráda otírá o nohy

Hravá nálada – vztyčená hlava, ocas ve tvaru otazníku, různé poskakování a lovení hraček

Strach – pokrčené nohy, nízký postoj, útěk

Zastrašování, imponování – zdvižený ocas a zadní část těla, pohybující se špička ocasu

Rozpaky – předení část kočky couvá, zadek je zdvižený

Ústup – skloněná hlava, přikrčený předek, zdvižený zadek

Pohotovost k útoku nebo obraně – natažené končetiny, nahrbený a naježený hřbet a vztyčený ocas

Pozice na zádech – pohotovost k boji, drápy mohou být uvolněné pro boj

Otírání nosem – něžnost, důvěra, láska

Ducání hlavou – mazlivost

Hlazení tlapičkou – přátelství, láska

Doteky hmatovými chlupy – seznamování, něžnost

Očichávání – seznamování

Mírně zdvižená tlapka - varování

 

Řeč těla také doplňuje mimika. Můžete rozeznat mnoho nálad a psychických rozpoložení, která kočka svým výrazem ve tváři vyjadřuje. Mezi jednotlivými výrazy si můžete povšimnout i různých přechodů, které vystihují, jak se kočka cítí. Mimika se vyjadřuje postavením uší, tvarem očí, velikostí zorniček a postavením hmatových vousků.

 

Spokojenost – vzpřímené uši, uvolněné vousky, velikost zornic odpovídá momentálnímu osvětlení

Zlost – uši sklopené dozadu, vousy vysunuté dopředu, zúžené zornice, případně nakrčený noc

Strach – uši sklopené do stran, rozšířené zornice

Lov a hra – uši postavené vpřed, vousky vysunuté vpřed, rozšířené zornice

Mazlení a spokojenost – přivřené oči a uvolněné vousky

 

Zdroj: Chov Koček, Marie Říhova, Grada, 2007