19.02.13 Výchova a výcvik

Slovo pro chybu?

Při tréninku, například obedience, oceníte, pokud budete mít zvukový výraz (signál) nejenom pro označení „zasloužíš si odměnu“ (kliknutí klikrem), ale také krátké vhodné slovo pro vyjádření „smůla, odměna je pryč, cíle dosáhneš, jen když se budeš chovat jinak“.

 

Tak můžete podobně jako u oblíbené hry „Přihořívá, hoří“, dávat nejen informace typu „přihořívá“, ale také instrukce jako „zima“. Samozřejmě existují různé způsoby, jak slovo pro chybu podmínit. Jednou z možností je například práce s targetem (tyčkou). Zapíchněte ji do země a klikněte jako odměnu psovi za to, že k ní běží a šťouchne do ní čumákem. V době, kdy to už dobře ovládá, umístěte do země druhou tyčku trochu dál od první. Teď nechte psa jednat, aniž byste cokoli říkali.

 

Jestliže jde k jiné tyčce, než chcete, vyslovte klidně a přátelsky slovo, které budete v budoucnu používat jako označení pro nesprávný úkon, například „chyba“. Vyčkejte. Při každém přesměrování psa od jedné tyčky ke druhé okamžitě klikněte. Toto cvičení několikrát opakujte. Tak se pes s uvedeným výrazem pro označení chyby seznámí v kontextu.

 

Jako další možnost se nabízí používat dané slovo při tréninku jednoduše v momentě, kdy pes udělá chybu. Můžete se okamžitě po vyslovení slova i otočit a psa na cca 10 vteřin ignorovat. Ovšem je nutné zdůraznit, že tato metoda není vhodná pro každého psa, protože představuje velkou frustraci. Jako majitel jistě správně odhadnete, jaké povahy je váš pes a jestli by ho to zbytečně nestresovalo.

 

Tento povel by měl tedy psovi dát šanci chybný cvik přerušit a provést správný. Tím mu poskytujete zpětnou vazbu při všech cvičeních, příkladem může být ovladatelnost na dálku. Když řeknete „Sedni“ a pes si lehne, vyslovte „Chyba“. Pokud se pes poté posadí, klikněte. Měli byste však přitom být opatrní, aby si pes nezafixoval řetězec chování, který by v tomto případě mohl vypadat takto: „Sedni“ – lehnu si – „Chyba“ – sednu si – dostanu odměnu.

 

Nepoužívejte tedy opravu pomocí slova příliš často ve stejném kontextu, neboť psi si tvoří řetězce chování rychleji, než by vám mohlo být milé.

 

Důležité upozornění na závěr: Trénujte pouze tehdy, pokud jste dobře naladěni. Nervozita, stres a přílišný spěch vedou vždy ke špatnému výsledku! Jestliže zjistíte, že vy nebo váš pes nejste soustředění, zacvičte si ještě jednou jednoduchý, vám dobře známý cvik, abyste trénink oba skončili s pocitem, že byl úspěšný.

 

Zdroj: Výcvik psa k dokonalé  poslušnosti, Imke Niewöhner, Grada, www.grada.cz