21.10.23 Život s kočkou

Společné hry jsou pro pohodu vaší kočky klíčové, potvrdili vědci

Majitelé koček moc dobře vědí, jak je hra s jejich mazlíčkem důležitá. Nejenže podporuje psychickou pohodu zvířete, ale navíc i posiluje užší pouto mezi kočkou a člověkem. V nové studii vědci zkoumali tyto souvislosti pomocí hloubkových empirických metod. Analyzovali data shromážděná z celého světa.

Výzkumníci z australské univerzity v Adelaide (University of Adelaide, School of Animal and Veterinary Science) vytvořili po konzultaci s veterináři, behavioristy a majiteli koček online průzkum, jehož cílem bylo prozkoumat faktory související s hrou a welfare (pohoda) koček. Výsledná měřítka zahrnují: kvalitu života koček, kvalitu vztahu mezi kočkou a majitelem, výskyt problémového chování a změny chování.

"Výsledky našeho průzkumu, založené na odpovědích 591 majitelů koček z 55 zemí, ukázaly, že větší hravost koček a více typů her významně souvisí s lepší kvalitou života koček," uvedla doktorandka Julia Henning, která studii vedla.

"Také delší čas každodenních her, jejich častější frekvence, hraní iniciované kočkou i majitelem a zvýšená hravost majitele byly rovněž spojeny s lepší kvalitou vztahů mezi kočkou a člověkem."

"Při absenci hry byly zaznamenány změny chování, které naznačovaly stres, frustraci nebo neklid. Proto můžeme konstatovat, že hra může být velmi důležitým faktorem při hodnocení a udržování pohody koček," uvedla Julia Henning.

Tým nedávno publikoval svá zjištění v časopise Animal Welfare

"Hra je již dlouho považována za prospěšnou pro kočky. Již existující výzkumy spojují hru s dlouhodobými neurologickými, fyziologickými, behaviorálními a emocionálními schopnostmi koček, stejně jako s kondicí a celkově dobrým zdravotním stavem," řekla odbornice. 

Docentka Susan Hazel, vedoucí lektorka na univerzitě v Adelaide, která se na studii také podílela, uvedla: "Náš výzkum je sice důležitým příspěvkem ke znalostem o welfare koček, ale průzkumy prováděné na základě vlastních údajů mají svá omezení. Odpovědi milovníků koček mohou být náchylné ke zkreslení respondentů a vzpomínek a jejich schopnost posoudit chování je omezená. Účastníci, kteří věnovali svůj čas a úsilí na dobrovolné bázi, jsou do péče o svou kočku více zainteresováni než průměrný majitel kočky. Odpovědi proto nemusí být přesným obrazem obecné populace. V konečném důsledku doporučujeme provést další výzkumy, které by mohly přesně vyřešit, kolik her a jakého druhu jsou nejvhodnější k dosažení lepší pohody koček."

Zdroj: University of Adelaide

Foto: Pexels.com