25.05.17 Výchova a výcvik

Sportovní kynologie

Proč patří nejvyšší stupně všestranných zkoušek ke královské disciplíně v kynologii prozradí Karolína Kristová, která se věnuje sportovní kynologii 12 let a za tu dobu stála nesčetněkrát na stupních vítězů. Mezi opravdu cenné trofeje považuje účast na Mistrovství světa WUSV ve Francii 2014.

Začátky sportovní kynologie sahají již do dob Rakouska-Uherska. Tehdy se ovšem nejednalo o sport, nýbrž o služební výcvik psů, který nacházel uplatnění v praxi. Postupem času se ze služební kynologie zrodila novodobá sportovní disciplína. Velmi blízká ovšem zůstala kynologie služební, která je dnes samostatnou odnoží. Podle ní jsou cvičeni psi, kteří jsou používáni v praxi našich ozbrojených složek, ať už se jedná o policii, vojsko, vězeňskou službu či celní správu. Ve služební kynologii jsou psi vedeni k určitému zaměření, a tak se z nich stávají pomocníci při specializované práci. Někteří psi jsou výbornými obranáři, jiní se specializují na pachové práce apod. Jistá univerzálnost a důraz na všechny oblasti výcviku dál zůstává v kynologii sportovní.

Německý ovčák jako všestranné plemeno

V dnešní době je sportovní kynologie jednou z nejnáročnějších kynologických disciplín, neboť vyžaduje velkou všestrannost. Závody a zkoušky se totiž skládají z poslušnosti, obrany a pachových prací. V ČR tuto disciplínu zaštiťují dva řády – NZŘ, nebo-li Národní zkušební řád a IPO, nebo-li Mezinárodní zkušební řád. Karolína Kristová cvičí a závodí podle IPO. Mezinárodní řád je oproti našemu národnímu spíše zaměřen na stránku sportovního výkonu, více se dbá na detaily, přesné provedení cviků, radostný projev psa a celkovou souhru týmu. Má-li pes zvládnout všechny tři disciplíny, je třeba, aby byl psychicky vyrovnaný, učenlivý, lehce motivovatelný, přesto v povaze pevný, dostatečně sebevědomý a s velkou chutí pracovat. Právě pro tyto vlastnosti Karolína Kristová zvolila německého ovčáka,

Výcvik psího sportovce

S výcvikem se začíná už od „pelíšku“. Od sedmi týdnů štěňátko pracuje formou her, buduje se vzájemná důvěra, učí se následovat ruku s pamlsky. Karolína Kristová cvičí pozitivními metodami a je pro ni velmi důležitý dobrý vztah se svým čtyřnohým parťákem. K odměnám a motivaci používá balónky, hračky a pamlsky (mezi její nejoblíbenější patří Fitmin Soft&Juicy, nebo-li „měkká granulka“). Bravurně zvládnout všechny tři oblasti tohoto sportu vyžaduje dlouhodobý výcvik trvající několik let. U psa se musí zároveň rozvíjet dovednosti z různých disciplín – čichové práce, kde po základní stopičce přibývají lomy, označování předmětů, cizí stopa a její stáří. V poslušnosti a obranách se postupně zvyšuje náročnost jednotlivých prvků, požaduje se větší preciznost, rychlost provedení a plné nasazení psa. Je nezbytné, aby psí sportovec byl ve výborné psychické a fyzické kondici, a proto Karolína velmi pečlivě vybírá vhodné krmivo. Tím je v jejím případě Fitmin Medium Maintenance a v době zvýšené zátěže pak Fitmin Medium Performance. Výživovými doplňky jsou pak lososový olej a kloubní výživa. Silné pouto mezi psem a jeho psovodem, radost ze společné aktivity, souznění a přátelství, to vše je cítit, když vidíme Karolínu s jejími psy. Bez takového vztahu by nebylo možné dosáhnout dobrých výsledků v takto náročném kynologickém sportu.

Zdroj: vimcimkrmim.cz

Video s Karolínou Kristovou můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=R0r1ctrLumI