05.06.17 Zdraví a nemoci

Vady chrupu a skusu

Kontrola psího chrupu a skusu je důležitá nejen z chovatelského hlediska (některé vady mohou být vylučujícími vadami z chovu), ale i z hlediska zdravotního. Pokud psovi zuby špatně vyrostly, mohou někdy zraňovat dutinu ústní nebo způsobovat větší opotřebení protilehlých zubů.

Oligodoncie (chudozubost) – v trvalém chrupu chybí jeden nebo více zubů, nejčastěji chybí poslední stoličky (moláry M3) a třenové zuby (premoláry P1).

Polydoncie (zdvojení zubů) – dvojmo narostlé trvalé zuby

Přetrvávající mléčné zuby – v čelisti zůstává mléčný zub, může napodobit plnochrupost. Mléčné zuby mají řidší sklovinu a jiné zbarvení (mléčně našedlé).

Co je to skus?

Skusem se označuje vzájemné postavení horní a dolní čelisti, posuzuje se podle počtu a postavení řezáků od 5 měsíců věku.

Nůžkový skus – je požadován u většiny plemen psů. Horní řezáky jsou umístěné mírně před řadou řezáků spodních a řezáky spodní čelisti se lehce dotýkají řezáků horní čelisti. Velký dotek horních a dolních řezáků se označuje jako těsný nůžkový skus. Naopak když je mezi řezáky mezera 1-2 mm, ale spodní řezáky se ještě dotýkají základů horních řezáků, hovoříme o volném nůžkové skusu.

Klešťový skus – hrany řezáků na sebe těsně nasedají, což vede k předčasnému opotřebení zubů.

Nepravidelný skus – řezáky netvoří pravidelné oblouky, ale některý ze zubů vystupuje.

Zkřížený skus – v tomto případě polovina řezáků tvoří správný zámek, druhá polovina je v předkusu. Tato vada je podmíněna geneticky.

Předkus – spodní čelist je delší než horní, oblouk horních řezáků je umístěn před horními. S věkem psa se spíš zvětšuje. Např. u boxerů je tento skus běžný.

Podkus – spodní čelist je kratší než horní, mezera mezi horními a dolními řezáky je taková, že se zuby nedotýkají. U některých psů se podkus věkem upraví.

Dokonce i u psů lze některé vady a nepravidelnosti v postavení zubů upravit rovnátky, které předepíše veterinář stomatolog ze zdravotních důvodů (špatné postavení zubů způsobuje psovi bolest aj.)