28.10.23 Život s kočkou

Vyprazdňování mimo toaletu. Problémy souvisejí s osobností kočky i plemenem 

Výzkumníci z Helsinské univerzity zjistili několik souvislostí mezi různými rizikovými faktory, které u koček spouští jeden z nejproblematičtějších zlozvyků - vyprazdňování mimo toaletu. Identifikace rizikových faktorů umožňuje upravit podmínky v domácnosti, a tím předcházet nebo omezit toto problémové chování. 

Kočky se řadí mezi nejoblíbenější domácí mazlíčky. Vyprazdňování mimo toaletu ale patří k nejčastějším problémům, které se pojí s jejich chovem. V nejkrajnějších případech mohou vést až k tomu, že se jich majitelé vzdají. Kočky mohou močit nebo kálet mimo svůj box, a to na různých místech, která jsou nežádoucí. Od koberce, koupelnové předložky, až po postel... 

Zdravotní problémy 

"Chtěli jsme prozkoumat toto problémové chování, protože je časté a pro majitele obvykle velmi náročné a nežádoucí. Příčinou mohou být infekce močových cest a další zdravotní problémy, proto je prvním krokem k řešení vzít kočku k veterinárnímu lékaři," říká Salla Mikkola z Helsinské univerzity a výzkumného centra Folkhälsan. 

Stres

Podle vědců je dalším významným rizikovým faktorem stres, který může být způsoben například jinými zvířaty v domácnosti, absencí podnětů, nebo naopak opakujícími se změnami v domácnosti. Kromě toho může být kočkám nepříjemné stelivo používané v toaletě, případně samotné wc... A  v důsledku si raději uleví jinde. Kočky se také mohou naučit spojovat bolest při močení, která souvisí s dříve léčeným onemocněním, se samotnou toaletou, což je nutí vyhýbat se jejímu používání.

Problémové chování je obzvláště časté u nesterilizovaných koček, které mohou močí zanechávat značky pro ostatní kočky. Značkování močí je však přirozeným kočičím chováním.  

Problémy jsou častější u bázlivých koček 

Studie využila soubor dat z průzkumu zahrnující více než 4 000 koček, které výzkumná skupina dříve shromáždila a které obsahovaly rozsáhlé informace o osobnosti koček, jejich původu, zdravotním stavu a prostředí, ve kterém žijí. V souboru dat byly identifikovány dva rysy chování související s používáním toalety: znečišťování mimo toaletu (znečišťování domácnosti) a vyhýbání se kočičímu záchodu kvůli jeho nečistotě nebo stelivu. Studie zkoumala souvislost mezi 34 proměnnými, včetně různých faktorů prostředí a osobnostních rysů koček.

Bengálské vs. sibiřské kočky

"Osobnost kočky má význam, protože bázlivost je spojena s oběma nežádoucími rysy chování. Nejméně problémů se vyskytovalo u koček sterilizovaných do čtyř měsíců věku, zatímco nejvíce u koček nesterilizovaných a kocourů. Starší kočky a kočky žijící v rodinách s dětmi byly úzkostlivější, pokud jde o čistotu jejich záchodků. Z dalších faktorů byly statisticky významné také aktivita/hravost, společenskost vůči kočkám, plemeno a problémy s močovými cestami. Z hlediska jednotlivých plemen měly v průměru nejvíce problémů bengálské kočky, zatímco nejméně sibiřské kočky a něvské maškarády," říká profesor Hannes Lohi.

Každá kočka by měla mít svůj záchod

Kočky snášenlivé vůči ostatním kočkám měly méně problémů než kočky méně společenské. Výzkumníci předpokládají, že vysoké skóre sociability odráží schopnost zvířete žít společně s ostatními kočkami v domácnosti, což snižuje pravděpodobnost stresu způsobeného jinými kočkami a následně i problémy s používáním toalety.

"Vzhledem k povaze dat nelze na základě výsledků stanovit přímé příčinné souvislosti, ale zdá se, že problémům lze předcházet již při výběru jedinců do chovu upřednostňováním nebojácných a společenských koček. Pravděpodobnost vzniku problémů lze snížit také udržováním čistoty kočičí toalety a zajištěním toho, aby všechny kočky v domácnosti měly svůj vlastní záchod," uvádí Mikkola ve shrnutí výsledků.

Zdroj: Helsinská Univerzita, studie
Foto: Pexels.com