09.01.11 Výchova a výcvik

„Zůstaň“ pro začátečníky

Abyste se psem zažívali jen samé příjemné chvilky, nezapomínejte na výchovu a výcvik základních povelů, mezi které patří i „zůstaň“. Cílem je, aby pes zůstal samostatně na určeném místě. Povel pro něj znamená – neodcházím z tohoto místa, dokud mě páníček neodvolá.

Jestliže chcete dosáhnout toho, aby váš čtyřnohý spojníky setrval delší dobu v nějaké pozici, měli byste ho od začátku odměňovat za to, že zůstane na místě. Zkuste mu dát pamlsek, když sedí nebo leží. Je-li váš pes neposedný a stále mění pozice, připravte se na cvik tak, že si do ruky nachystáte víc pamlsků. Nechte psa, aby si sedl, těsně u čenichu mu přidržte dlaň, ve které budete svírat pamlsky, a druhou rukou ho odměňujte jednotlivými kousky ze zavřené ruky. Na konci cvičení byste měli mít v zavřené dlani alespoň jeden kousek pamlsku, aby si pes nemyslel, že výcvik končí vždy, když vám dojdou dobroty.

 

Připravte se…

Postupem času bude váš pes při setrvání v požadované pozici stále spolehlivější. Pamatujte, že odložení byste měli nacvičovat nejprve na kratší vzdálenost. Zpočátku byste měli pouze naznačit krok a napočítat do tří a hned psa odměnit za to, že zůstal na místě. Vzdálenost postupně (ale ne moc razantně) prodlužujte. Ovšem předpokladem zvětšení vzdálenosti je to, že pes při té předešlé nevstane. Pokaždé byste se měli vrátit a psa odměnit.

Pokud neuspějete a pes vstane příliš brzy, nerozčilujte se, že jste situaci odhadli špatně. Trpělivě psa doprovoďte na výchozí stanoviště a cvik zopakujte. Vzdálenost, na kterou od psa odejdete by měla být podstatně kratší než při předešlém nepodařeném pokusu. Když zůstane na místě, odměňte ho (hra s míčkem, pamlsek…).

Předešlé fáze by si měl pes nejprve dobře osvojit a krůček po krůčku dosáhnout větší vzdálenosti. Budete-li opakovaně zkoušet problematické místo, u kterého nebudete slavit úspěch, bude pes zmatený. Dodejte mu jistotu tím, že budete procvičovat tak obtížnou vzdálenost, kterou určitě zvládne. I když je přirozenější učit tento povel bez vodítka, z bezpečnostních důvodů jej můžete cvičit s připnutou dlouhou šňůrou, na kterou můžete stoupnout v případě, že pes bude chtít utéct. Povel zůstaň doprovoďte i pohybem ruky (stejný, jako používají policisté při zastavení provozu nebo třeba celebrity odmítající paparazzi). Dlaň směřuje od těla a prsty jsou namířené vzhůru. Používání povelu rukou lze časem vynechávat, ale občas ho zařaďte, abyste psovi připomněli jeho význam.

 

Jednou a dost

Pamatujte na to, že zvoláte-li „zůstaň“ jen jednou, zdůrazníte tím naléhavost. I v tomto případě platí zásada, že méně je více. Účinek povelu bude výrazně snížen, když budete opakovaně volat „zůstaň, zůstaň, zůstaň“. Také si zapamatujte, že je lepší volat pouhé „zůstaň", bez jména. Proč? Mnoho psů si totiž spojuje své jméno s nějakou akcí. „zůstaň“ je však povel, který má činnost zastavit. „Rexi, zůstaň“ pro většinu psů zní jako „pohyb, nehýbej se“.

Jakmile pes pochopí podstatu povelu, začněte zvolna prodlužovat dobu trvání i vzdálenost. Začněte s pěti sekundami, pak se deseti, minutou, se vzdáleností metru, dvou, pěti atd. Povel vždy dávejte rázným hlasem. Pokud se pes pohne, řekněte „ne“ nebo „nesmíš“. Musíte přesně vystihnout okamžik, kdy se pohnul, aby si vytvořil spojení mezi „ne“ a pohybem. Psa odveďte na původní místo, dejte mu povel sedni, šikovný, zůstaň, couvněte... Rychlý přechod od ostrého „ne“ k vlídnému „sedni“ je základem úspěchu. Během doby, kdy pes zůstává na místě, na něj nemluvte. Bude(te) se tak lépe soustředit.

 

Stupně obtížnosti

Nácvik provádějte nejprve tak, že budete odcházet obličejem k psovi, až bezpečně zvládne tuto fázi, odcházejte k němu zády. Pamatujte na to, že zmizet psovi z očí je až poslední fáze výcviku (to nejtěžší na celém povelu). Po zpětném příchodu psa pochvalte, dejte mu pamlsek nebo si s ním pohrajte. Dbejte na to, aby se pes sám nezvednul a neukončil tak povel. Trénujte to tak, že psa několikrát obejdete, sednete si k němu a zase odejdete. Povel zůstaň ukončujte povelem „volno“. Jakmile zvládnete odložení v klidu, trénujte ho v rušivém prostředí (například ve skupině psů). A poslední rada na závěr. Z povelu zůstaň se pes nepřivolává, pes by měl čekat na návrat svého pána.

Zdroje informací: Karina Mahnke, Pes - základní výcvik, Grada; Jody Rosengarten, Alíku, nech toho povyku, Levnéknihy

Foto: Iveta Bartošová a CHS Bohemia Aschere; Hovawart - Blair z Duhového kopce Šeltie - Be Belle Amor Real