09.01.21 Kotě

Co kotě dědí po otci?

Chování koček ovlivňuje nejen způsob odchovu a zkušenosti, ale i zděděné vlastnosti. Protože se otec-kocour na odchovu koťat většinou vůbec nepodílí, lze do určité míry usuzovat, které vlastnosti po něm koťata získávají dědičně.

To samozřejmě neznamená, že by se kočka-matka na dědění vlastností nepodílela. Ale celkově je obtížné určit, které vlastnosti a způsoby chování koťata po matce zdědila a kterým se naučila v její každodenní společnosti. 

Vstřícnost ke kontaktům
Kocour svému potomstvu předává vlohy pro vlastnosti jako jsou vstřícnost ke kontaktům, mírnost a zvídavost a na straně druhé taky zdrženlivost, bázlivost či plachost v nezvyklých situacích.

Nejen geny, ale i socializace
Stále však platí, že významnou roli hraje socializace. Potomstvo přátelského, zvídavého a vstřícného kocoura, které bylo dostatečně socializované, bude ochotněji zkoumat nové předměty a lidi. Vůči lidem se koťata budou chovat mnohem přátelštěji.

Špičkové kotě
Při výběru kotěte na chov se vyplatí seznámit se nejen s kočkou - matkou a podmínkami, kde bylo potomstvo odchováno, ale i s otcem-kocourem a prověřit jeho vztah k lidem. Pro bezproblémové soužití je nejlepší, když byla koťata socializována s lidmi a často brána do ruky (více zde: https://krmeni.cz/proc-brat-kotata-do-ruky) a navíc mají dědičné vlohy pro vstřícný vztah k lidem. 

Zdroj: Renate Jonesová, Kočky síla a elegance, Knižní klub, 2012
Fotka od Miroslav Porochnavy z Pixabay