20.08.11 Život s kočkou

Co dělat, když se vám ztratí kočka?

Bohužel se někdy stane, že i oddaná domácí kočka, která skoro nikdy nevystrčí čumáček z domu, se jednoho dne ztratí. Možná ji přemohla zvědavost, nebo se třeba něčeho lekla… Ať už je důvod jakýkoliv, je to pro majitele velmi stresující. Co v takové situaci dělat?

 

-          Volat, volat a volat na ni jménem - co nejpozději večer, co nejdříve ráno, dokud je klid. Pokud se jedná o kočku (samici), není pro ní přirozené přebíhat přes volná prostranství, takže bude pravděpodobně někde hodně blízko, kam mohla odejít podél zdi (pod auty, ve křoví).

- Nechat v blízkosti místa, kde se ztratila, jídlo a vodu. I když je pravděpodobné, že stresovaná kočka na jídlo nepřijde.

- Vylepit po okolí co nejvíce cedulek s popisem a nejlépe její fotografií - a nezapomenout vypsat odměnu. Vyvěsit na frekventovaná místa v okolí zprávu o ztrátě, nejlépe s fotkou a odměnou (hospoda, samoobsluha, škola - děti jsou velmi všímavé, úřad, autobusová zastávka, nádraží, obchody se psím krmivem, veterina apod.).

- Pokud má kočka např. z okna přístup na střechu, pokuste se obhlédnout z vyššího místa dalekohledem blízké střechy. Může být zapadlá v okapu či v nějaké škvíře. Zkuste poslouchat, zda se odněkud neozývá mňoukání.

- Podívat se na svět z pohledu kočky - to v praxi znamená zvážit, kam mohlo malé mrštné a šíleně zvědavé stvoření zalézt či zapadnout. Důležité je informovat se v okolí, zda v době ztráty kočky nebyly otevřené různé prostory (garáž, sklep, kotelna, sklad. popř. nezastřešený výkop apod.), kam by kočka mohla vlézt a po zavření už se nedostala ven.

- Zavolat na příslušný (městský, místní, obecní) úřad, zda v místě ztráty nepořádal odchyt zvířat

- Obvolat útulky, a to několikrát po sobě v rozmezí několika týdnů. Jejich provozovatelé leckdy ztráty a nálezy koček nikam nezaznamenávají, někdy je lepší útulky přímo navštívit

- Kontaktovat pejskaře v okolí s dotazem, zda při venčení kočku neviděli nebo odněkud neslyšeli slabé mňoukání. A zeptat se krmiček toulavých koček v okolí, jestli jim nepřibyl strávník, k němuž se původní kočky nechovají vstřícně.

- Poslat fotografii s popisem na e-mail psoz@seznam.cz a e-mail Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, totéž na na www.kocky-online.cz a www.kocka.zde.cz a nalezenci.cz.

- Navštívit myslivecké sdružení a veterináře v okolí a informovat je o ztrátě, nejlépe s fotkou

- Poprosit technické služby o pomoc, kdyby se zvíře našlo např. přejeté u silnice

Úplný seznam útulků najdete na www.utulky.estranky.cz

Kdy a jak dlouho hledat?
Večery jsou vhodné k zahájení hlavního hledání. Řiďte se ročním obdobím a v létě hledejte později než v zimě. Zapamatujte si, že kočky obecně (a zejména kočky ztracené - tedy dezorientované a ve stresu) vždy vycházejí ze svých skrýší až po setmění a v době, kdy je všude klid. Nejlepší doba k hledání v zimě je od osmi hodin večer, v létě od deseti. Čím delší dobu (= čím vyšší počet hodin) budete večer svou kočku hledat, tím je větší pravděpodobnost, že ji najdete. Zejména první večer je vhodné hledat nejlépe 3-4 hodiny. S každým dnem, kdy je ztracená, se snižuje pravděpodobnost jejího nalezení.

Jak hledat?
Hledejte ji stejným způsobem jako v okamžiku jejího ztracení. To znamená, že s prohlídkou okolí začnete nejdříve v domě a před domem, kde ke ztrátě došlo, a pokračujte v kruzích do vzdálenějších míst. Hledejte tiše, ale zároveň svou kočku volejte jménem. V pravidelných intervalech se zastavujte a naslouchejte tichu. Pokud se někde ozve mňoukání, je to zpravidla signál, že je kočka někde v pasti, z které se nemůže sama dostat. Pak jděte tímto směrem a střídavě tiše volejte a naslouchejte, jste pravděpodobně u cíle.

Nezapomeňte na technické podlaží, eventuelně sklep vašeho domu. To je místo, kde je nejvíce kočičích skrýší. Vůbec si nevšímejte toho, že jste jej jednou prohlédli… Tato místa je nutné prohlížet soustavně a opakovaně.

První večer hledání je důležité vzít si s sebou misky s vodou a jídlem a rozmístit je na vhodná místa:

* v domě - sklep, technické podlaží, suterén vašeho domu, kde nikdo nechodí, půda nebo nejvyšší podlaží
* před domem - k oknům do sklepa, k dírám do technického podlaží, na dvůr, do křoví, ke kůlně, za garáž, do skladu a jiných prostor, kde je možnost skrýše
* v okolí domu – za popelnice, k plotu, za plot, na zeď, na střechu kůlny, na střechu garáže, pod lavičku apod.

Misky je třeba dávat vždy tam, kde „nechodí lidé, ale mohly by tam chodit kočky“. Není příliš vhodné dávat je na venčící trasy pejskařů – psi by je pravděpodobně vyjedli. Misky by měly být malé a nenápadné, jídla by v nich mělo být jen málo. Do každé dejte jen asi dvě lžíce konzervy, aby se krmivo zbytečně nekazilo. Vhodnější je konzerva než suché krmení (venku při dešti zmokne, ve sklepě konzerva více voní a přiláká kočku k večeři). Skleněnou či průhlednou misku s vodou opatřete z vnější strany ryskou (fixem označíte čáru, kam sahá voda). Pokud jí při příští návštěvě bude méně, znamená to, že z misky někdo pil – pravděpodobně vaše kočka.

Jak často hledat?
Hledat je vhodné pravidelně každý večer (alespoň do půlnoci, lépe déle), každé ráno před rozedněním ještě krátce projděte okolí vašeho domu. Při každém dalším hledání je nutné obejít všechny rozmístěné misky a zkontrolovat jejich stav. Pokud jídlo neubylo, je vyměňte ho za nové. Jestliže zmizelo, je to pro vás signál, abyste dané místo důkladně prohledali. Nejlepší je naplnit misku znovu jídlem a poodejít, ale pouze na správnou vzdálenost – aby si případná kočka myslela, „že je čistý vzduch“, ale vy jste na misku dobře viděli. Je vhodné se na tuto strážní službu vybavit baterkou a v případě kočičí návštěvy si na ni posvítit. Sice ji pravděpodobně světlem na chvíli zaženete, ale to nevadí, protože zjistíte, zda se jedná o vaši ztracenou kočku, nebo o volně žijící.

Jak postupovat, pokud svou kočku spatříte?
Pokud spatříte u misky s jídlem svou kočku, máte téměř (ale pozor ne zcela!!!) vyhráno. Když vaše kočka začne jíst, nechte ji chvilku jíst a pomalu se přibližujte. Pokud vás uvidí, mluvte na ni konejšivým hlasem a volejte ji jménem, ale zastavte se. Pokud se pustí zase do jídla, opět se přibližujte, ale pomalu. Stále ji volejte a kousek od ní si sedněte na bobek, abyste se jí nezdáli moc velcí. Natáhněte k ní ruku a snažte se jí pohladit. Nedělejte prudké pohyby. Pokud ji uchopíte, nesmíte ji už pustit, ani kdybyste měli být poškrábani. Nezapomínejte, že vaše kočka je k smrti vyděšená a může se stát, že vás nepoznává. V případě, že se nenechá uchopit a v posledním okamžiku vám uteče, nevadí. Sledujte, kam se běží schovat. Pokud zmizí někde do sklepení, nebo někam, kam se za ní nemůžete protáhnout, dejte jí misku s jídlem k místu, kde jste ji viděli naposledy.

Jak postupovat, pokud svou kočku nemůžete chytit?
jakmile jste svou kočku bezpečně poznali a víte, kam zalezla, ale nemůžete za ní, nastává pro vás doba odchytu.

Je vhodné postupovat takto:

Okamžitě (!!!) zatelefonujte do útulku a zeptejte se na možnost odchycení ztracené kočky, která je sice nalezená, nicméně stejně ji nemůžete chytit.

Nejbližší možný termín, kdy je možné z útulku přivézt odchytovou klec, akceptujte. Nejlepší termín odchytu je první večer po spatření kočky na určitém stanovišti.

Buďte nápomocní při odchytu. Pokud jste se dohodli na samostatném odchytu, pozorně vyslechněte pokyny a přesně je dodržujte.

-         
Jedná se zejména o tato pravidla:

* odchytovou klec nikdy nenechávejte bez dozoru, v případě odcizení byste ji hradili
* Naličte ji na vhodné místo (kde je nějaké křoví, nechodí tam moc lidí a není tam příliš volného prostranství)
* odchytovou klec naličte v noci (nejvhodnější doba je po desáté až jedenácté)
* jako návnadu použijte uzenou makrelu nebo vařené filé (jsou silně cítit)
* odchytovou klec naličte pečlivě, proveďte jeden zkušební pokus
* své strážní stanoviště volte spíše dále od místa nalíčení klece, nebojte se, že neuslyšíte „sklapnout“ klec
* strážní službu držte v naprosté tichosti a pokud možno nehybně, můžete strážit i v pootevřeném autě (je to nejvhodnější varianta, pokud je to technicky možné, protože pro kočku již nejste osoba ale auto)
* pokud se kočka chytí, nikdy odchytovou klec neotvírejte na volném prostranství! Vždy ji přikryjte dekou či hadrem a odneste do uzavřené místnosti a tam teprve kočku vysvoboďte
* obrňte se trpělivostí, protože odchyt může trvat i několik hodin či nocí
* pokud víte, že kočka na stanoviště chodí, ale nechce vlézt do klece, nepřestávejte chytat, kočka do klece nakonec určitě vleze.

Pokud jste kočku odchytili, zvítězili jste! Pravděpodobně jste své kočce zachránili život a sobě jste dokázali, že nejste bezcitní a záleží vám na svěřeném zvířeti.

 

Článek byl s laskavým svolením přejat z Kočky SOS Hodonín www.kocky-hodonin.estranky.cz