08.06.20 Život s kočkou

Mají kočky rády upřený pohled, nebo mrkání?

Kočičí výraz z velké části ovlivňují oči. Jsou velké, krásné a lze z nich hodně vyčíst. Velikost zornic závisí na dopadajícím světle, ale je také ukazatelem nálady. Velké zornice například naznačují, že něco vzbudilo kočičí pozornost. Kočky pomocí očí také komunikují. Dvě hlavní formy, které však mají opačný význam, jsou mrkání a upřený pohled. 

Všimněte si, že kočky se na své kočičí kamarádky nebo své majitele málokdy dívají zpříma. Upřený pohled totiž považují za výhrůžku. Je pro ně zastrašující a rušivý. Pokud chce kočka zastrašit jinou kočku, provede to upřeným pohledem bez mrkání, s úzkými zorničkami a ušima v zastrašující pozici. Rovněž kočka udržující teritoriální vzdálenost účinně používá upřeného pohledu k odrazení ostatních koček. Kočka, která se chce konfliktům vyhýbat (nebo se cítí podřízená), zase pohled odvrací. Když chcete navázat přátelský kontakt s cizí kočkou, vyhněte se upřenému, soustředěnému pohledu. Naopak mrkejte. Mrkání má opačný efekt než upřené zírání. Na kočky má uklidňující účinek a dáváte tak najevo,že nepředstavujete hrozbu. Pokud kočka pomalu mrká a odvrací pohled, je to známkou přátelství. Pomalé mrkání znamená něco jako „důvěřuji ti a mám tě ráda“. 

Fotka od Alexas_Fotos z Pixabay