27.06.10 Život s kočkou

Přehled kočičích projevů

Chcete porozumět své kočce? Stačí ji trochu pozorovat a brzy jistě zjistíte, co vám svými postoji či mňoukáním chce sdělit. Pochopíte-li tyto symboly a reagujete-li správně, vznikne mezi vámi mnohem užší a dokonalejší kontakt a porozumění.

 

Otírání hlavy o člověka – láska, oddanost, touha po mazlení, ale také příznak říje

Uši postavené vzpříma – zvědavost

Uši sklopené dozadu – výstraha

Uši položené k hlavě – kočka se chystá k útoku

Široce roztažené zorničky – strach

Rozvážné rozhlížení a pak následné olizování srsti – dokonalá nebo i předstíraná pohoda

Přivírání očí – spokojenost nebo ospalost

Předení – spokojenost

Vrčení – zloba

Mňoukání – pozdrav, někdy také žádost

Krátké mňouknutí  - odpověď na lidské oslovení

Hučení – zloba

Tlumené předení zakončené zavrčením – kočce došla trpělivost

Zasyknutí nebo syčení – příprava k obraně a varování útočníka

Tlumené vrčení kojící kočky - varování koťat před nebezpečím

Tlumené vrčení kojící kočky zakončené zvýšeným tónem – varování člověka nebo jiných zvířat, aby se nedotýkali koťat

Hlazení packou – úzká vázanost a něžnost k člověku

Hlasité broušení drápů – upozornění na sebe

Vyhrbený hřbet - zastrašování, také vrchol vzrušení a připravenost k obraně

Natřásání ocasem – zlost

Svěšený ocas – únava

Ztrnule svěšený ocas – odpor a zklamání

Jemné pohybování špičky ocasu – zájem

Pomalejší pohyby celým ocasem – nejistota

Mrskání napjatým ocasem – varování

Ocas držený strnule dozadu – chystá se na útok

Ocas vztyčený pevně vzhůru – spokojenost

Ocas vztyčený vzhůru s uvolněným koncem – radostné vzrušení

Zdroj: Kočky, kocouři a koťata, Albert Pintera, Práce