02.11.21 Život s kočkou

Psi a kočky prospívají duševnímu zdraví

Podle výzkumu z roku 2011, který zveřejnila Americká psychologická asociace, mohou domácí zvířata sloužit jako důležitý zdroj sociální a emocionální podpory pro běžné lidi, nejen pro osoby, které čelí závažným zdravotním problémům.

Studie zjistila, že majitelé domácích mazlíčků mají skoro stejně hluboký vztah k blízkým lidem ve svém životě, jako ke svým zvířatům. Psychologové provedli tři experimenty, aby prozkoumali potenciální výhody vlastnictví domácích mazlíčků mezi tzv. obyčejnými lidmi. 

Nejen vyšší sebevědomí
„Zaznamenali jsme důkazy, že majitelé domácích mazlíčků si vedli lépe, a to jak z hlediska výsledků všeobecného pocitu pohody, tak z hlediska individuálních rozdílů, než ti, kteří zvíře nevlastní,“ uvedl vedoucí výzkumník Allen R. McConnell, PhD. „Konkrétně majitelé domácích zvířat měli vyšší sebevědomí, byli fyzicky zdatnější, cítili se méně osamělí, byli svědomitější, extrovertnější, měli tendenci být méně bojácní a zaujatí než lidé bez zvířat.“

Předchozí výzkumy
Předchozí výzkumy například ukázaly, že starší pacienti s domácími zvířaty navštěvovali méně lékařů než podobní pacienti bez domácích zvířat, nebo že HIV pozitivní muži s domácími zvířaty byli méně depresivní než ti, kteří domácí zvířata neměli.

Tři části výzkumu
V této studii 217 lidí (79 % žen, průměrný věk 31 let) odpovídalo na dotazník, jehož cílem bylo zjistit, zda se majitelé domácích mazlíčků v této skupině liší od lidí, kteří domácí mazlíčky nemají, co se týče pocitu pohody a typu osobnosti. Mezi skupinami se ukázalo několik rozdílů a ve všech případech byli majitelé domácích zvířat šťastnější a zdravější než ti, kteří je nevlastnili.

Druhý experiment, kterého se zúčastnilo 56 majitelů psů (91 % z nich byly ženy, průměrný věk 42 let), zjišťoval, zda mazlíček naplňuje jejich sociální potřeby. Z výsledků vyplynulo, že psi u majitelů zvyšují pocit sounáležitosti, sebeúcty a smysluplné existence.

Poslední studie, zahrnující 97 vysokoškoláků s průměrným věkem 19 let, zjistila, že domácí zvířata mohou lidem zlepšit náladu po prožitém odmítnutí. Účastníci studie byli požádáni, aby napsali o okamžiku, kdy se cítili odmítnuti. Poté měli napsat o svém oblíbeném domácím mazlíčkovi, nebo o svém oblíbeném příteli, nebo nakreslit mapu svého kampusu. Výzkumníci zjistili, že psaní o domácích mazlíčcích bylo stejně účinné jako psaní o kamarádovi, pokud jde o zahnání pocitu odmítnutí.

Benefity života s mazlíčkem
„Studie představuje významný důkaz toho, že domácí zvířata prospívají životu svých majitelů jak po psychické, tak po fyzické stránce, neboť slouží jako důležitý zdroj sociální opory,“ napsali vědci. „Zatímco dřívější práce se zaměřovaly především na majitele domácích mazlíčků, kteří se potýkají se zdravotními problémy, tato studie dokazuje, že existuje mnoho pozitivních důsledků pro běžné lidi, kteří vlastní domácí mazlíčky.“ A to je jedině dobře!

Zdroj: Friends With Benefits: On the Positive Consequences of Pet Ownership,” Allen R. McConnell, PhD, Miami University; Christina M. Brown, PhD, Saint Louis University; Tonya M. Shoda, MA, Laura E. Stayton, BA,  and Colleen E. Martin, BA, Miami University; Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 101, No. 6. 

Foto: pxfuel.com