23.07.19 Život s kočkou

Rozumí nám kočky?

Ačkoli to tak mnohdy nevypadá, kočky poslouchají, co jim říkáte. Tón vašeho hlasu dobře registrují, některým věcem i rozumí, ale zdá se, že je jim to celkem jedno.

Mnoho chovatelů potvrzuje, že jejich kočky slyší na své jméno a někdy dokonce přijdou i na zvolání. Výzkumy dokázaly, že kočky rozeznávají hlas svého majitele od hlasu cizího člověka, umí sledovat ukazováček osoby, aby našly skryté jídlo, a dokážou měnit své chování podle výrazu obličeje svého majitele. Že jsou kočky schopné rozeznat své jméno potvrdil i výzkum, který provedli vědci na univerzitě v Tokiu. V podobně zaměřených experimentech u jiných zvířat se již před časem potvrdilo, že lidoopi, delfíni, papoušci, a samozřejmě také psi lidskému hlasu rozumí a chápou význam některých slov. Japonský tým došel ke stejnému závěru i u koček. Proč ale kočky vypadají tak nezúčastněně? Savci jako delfíni a lidoopi jsou přirozeně sociální zvířata, a proto mají větší sklon k interakci s člověkem a lépe reagují na lidské povely. Ve srovnání s ostatními druhy zvířat kočky nejsou tak společenské. Jsou to individualistky. Na rozdíl od psů nemají takovou snahu získat si pochvalu a uznání svého majitele. Psi byli odjakživa chováni k tomu, aby člověka poslouchali a plnili rozkazy. A tak jedinci, kteří odmítali poslouchat, nepřenášeli svoje geny do dalších generacích. Kočky měly po staletí hlavní úlohu lovit myši a vypadat u toho dobře. A tak komunikují, kdy chtějí a s kým chtějí.

Zdroje: Justine A. Leeová, Tohle je kočičí svět... Vy v něm pouze žijete, Práh, 2010

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-04/uot-hkc040719.php

Foto: maxpixel.net