18.03.21 Život s kočkou

Umíte číst mimiku koček? Otestujte se!

Kočky mají pověst těžko čitelných zvířat. Jejich mimika není tak snadno rozeznatelná jako ta psí. Ale z výzkumu kanadských etologů vyplynulo, že někteří lidé jsou opravdovými „zaříkávači koček“, kteří umějí číst v emocích a jemných rozdílech kočičích tváří. Jak jste na tom vy?

Autoři studie z roku 2019 vysvětlovali, že umění číst emoce ze zvířecích tváří je důležité pro schopnost dobře se o zvířata starat a dá se natrénovat. Rozsáhlé studie se zúčastnilo více než 6300 lidí z 85 zemí. Respondenti sledovali krátká videa koček z YouTube. Následně museli vyplnit on-line dotazníky, kde emoce koček určovali. Z krátkých videozáznamů měli odhadnout, zda kočka pociťuje buď pozitivní emoce (situace, které kočky vyhledávaly, například mazlení nebo očekávání pamlsku), nebo negativní (zdravotní problém nebo situace, které kočku vedly k útěku). Každé video bylo zaměřeno na kočičí tvář – oči a tlamu. Žádná z koček nevykazovala zjevný výraz strachu, jako jsou například vyceněné zuby nebo sklopené uši, protože taková gesta jsou všeobecně srozumitelná. Respondenti byli požádáni, aby posoudili, zda je kočka v pozitivním stavu, negativním stavu, nebo si nejsou jisti. Většina účastníků považovala test za náročný. Jejich průměrné skóre bylo 12 správných odpovědí z 20. Ale 13 procent účastníků si vedlo velmi dobře, správně zaznamenali 15 nebo víc odpovědí – skupina byla neformálně pojmenována „zaříkávači koček“. Úspěšnější byly ženy a také lidé, kteří mají zkušenost s veterinární medicínou. Mladší dospělí obecně zaznamenali lepší výsledky než starší dospělí. Zajímavým zjištěním bylo, že úspěšní respondenti nemuseli být velcí milovníci koček, protože silná vazba na kočky nutně nevedla k vyššímu skóre. Skutečnost, že ženy obecně měly lepší výsledek než muži, je v souladu s předchozím výzkumem, který prokázal, že ženy se zdají být lepší v dekódování neverbálních projevů emocí, a to jak u lidí, tak u psů. Výzkumný tým vytvořil web s podrobnostmi, kde si můžete vyzkoušet vaše vlastní schopnosti „čtení“ koček. Otestujte se zde: https://catdogwelfare.wixsite.com/catfaces/cat-faces-interactive-quiz

Zdroj: LC Dawson, J Cheal, L Niel, G Mason. Humans can identify cats' affective states from subtle facial expressions. Animal Welfare, 2019; 28 (4): 519 DOI: 10.7120/09627286.28.4.519

Foto: Pixabay