05.09.16 Život se psem

6 tipů, jak vybrat chovného psa

1. Vybírejte zásadně mezi zdravými a povahově typickými jedinci. Chovný pes by se měl co nejvíce přibližovat standardu ve vzhledu i povaze.

2. Zvolte psa, o jehož předcích můžete získat informace o zdraví, povaze, exteriéru a u pracovních plemen i o výkonu po 4-5 generací zpátky.

3. Jestliže pes působí v chovu už delší dobu, zjistěte si informace o jeho potomcích. Množství titulů není důležitější než zdraví.

4. Pokud to lze, zjistěte si informace, zda v chovu působí i sourozenci chovného psa a jaké je jejich potomstvo.

5. Pro fenu, která ještě neměla štěňata, volte raději zkušeného psa. Pes, který ještě nekryl, není moc vhodný.

6. Řiďte se rozumem a nehledejte absolutně ideálního psa. Takový jedinec totiž neexistuje.

 

Zdroj: MVDr. Jana Kočová. Výmarský ohař, historie- chov – výcvik, Mladá fronta, 2016