05.09.16 Aktuality

Naděje pro opuštěná zvířata

Spousta zvířat se narodí bez perspektivy, bez naděje na slušně prožitý život, jako nechtění a nezaopatření tvorové. Vedle nich je také mnoho zvířat, která své majitele omrzí, a ti si pak už jen vymýšlejí důvody, proč si je nemohou nechat. Je stále hodně lidí, kteří si před pořízením domácího mazlíčka nepromyslí důkladně všechna pro a proti, nepočítají s tím, že si pořizují závazek na 10 a více let, a zvíře pro ně začne být dříve či později finanční, bytový, časový nebo osobní problém. A tito psi a kočky často končí v útulcích, tedy v tom lepším případě.

O opuštěná a často bohužel i týraná zvířata pečují a snaží se pro ně nalézt nový domov útulky. Většinou to nemají jednoduché, potýkají se s nedostatečnou kapacitou, s finančními, personálními i materiálními problémy a také s lidskou zlobou a nepřejícností. Dostává se k nim opravdu velké množství zvířat, o která se snaží postarat co nejlépe, ale někdy to bývá nad jejich síly. Ne každý útulek je vybaven na zvládnutí problémových psů, například s poruchami chování. Přitom řada majitelů psů se o zvíře přestane starat a opustí ho ve chvíli, kdy ho již dále nezvládá. Nemalé množství psů se dostává do útulků právě proto, že jejich majitel podcenil výchovu, a útulek má pak se psem skutečně hodně práce.

Na nás ostatních je, abychom se snažili útulkům podle svých možností pomoci – například chodit venčit psy, krmit zvířata, nosit jim pamlsky, přispívat na jejich péči, operace či kastrace, darovat chovatelské potřeby a vybavení. Další důležitou pomocí je snižování počtu zvířat v útulcích – přímé a virtuální adopce, ale také šíření informací o zvířatech, která hledají nový domov. Pomáhat může každý z nás a je pouze na nás, jakým způsobem. Odměnou nám bude skvělý pocit, že svěřenci útulků mají zajištěny všechny základní potřeby a dobrou péči.

O tom, že si všechna zvířata zaslouží lidskou péči a pomoc, je přesvědčena i Marta Kubišová, patronka Nadace na ochranu zvířat: „Zvířata miluji a vždy se mnou nějaký pes nebo kočka sdílí život. Člověk bývá často zdrojem utrpení zvířat, proto jim musíme splácet láskou a péčí všechny útrapy, které jim život s lidmi přináší. S Nadací na ochranu zvířat spolupracuji již velmi dlouho, její práci považuji za velice důležitou a přínosnou.“ Marta Kubišová je také patronkou kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“, kterou podporuje od jejího počátku v roce 2009. „Tato kampaň nabízí konkrétní pomoc útulkům v ČR, zároveň nabádá širokou veřejnost k odpovědnému vztahu ke zvířatům, seznamuje ji s problematikou opuštěných zvířat v útulcích a upozorňuje na možnost adopcí. Chtěla bych poděkovat pořadatelům kampaně a zároveň všem, kteří se do této akce jakýmkoliv způsobem zapojí,“ říká Marta Kubišová

Plné misky na půl roku

Kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“ pořádá Nadace na ochranu zvířat a Mars Czech, výrobce krmiv Pedigree a Whiskas, která byla vyvinuta výzkumným veterinárním centrem Waltham. Za uplynulých 7 let se v rámci kampaně podařilo více než 285 tunami krmiva uspokojit kompletní půlroční stravovací potřeby 5782 psů a 4573 koček v útulcích. Každý, komu není osud zvířat v útulcích lhostejný, může opuštěným zvířatům a útulkům pomoci i letos, stačí zakoupit do 5. 11. 2016 jakékoli krmivo značek Pedigree nebo Whiskas. Pomoci je možné i bez nákupu krmiva – zasláním dárcovské SMS (za cenu 30 Kč) ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777. Dárce přispěje na péči (krmivo, veterinární péče, chovatelské potřeby aj.) o opuštěná a týraná zvířata v útulcích a záchranných stanicích v ČR.

Kampaň je unikátní a nejdéle trvající charitativní aktivita v České republice zaměřená na zlepšení situace útulků a zkvalitnění života opuštěných zvířat. Pro útulky představuje zásadní podporu – díky darovanému krmivu pro psy a kočky útulky ušetří za nákup krmiva a ušetřené finanční prostředky mohou použít na veterinární péči, kastrační programy, materiální vybavení, nákup chovatelských potřeb, výstavbu nových kotců, depozitů nebo výběhů pro zvířata.

Získané krmivo bude přerozděleno vybraným útulkům podle jejich kapacity a počtu umístěných zvířat. Základní podmínkou pro získání daru ve formě krmiva je účast v dotazníkovém průzkumu, kvalitní a profesionální působení útulku a samozřejmě splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy. Útulky posuzuje komise složená z nezávislých odborníků.

Více informací o kampani najdete na www.naplntemisky.cz

Eva Marlene Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat