05.12.15 Život se psem

Pokládání hlavy na jiného psa

Určitě jste si tohoto chování u svého domácího mazlíčka také všimli. Co myslí tím, když se postaví kolmo k druhému psovi a položí mu hlavu na hřbet?

Když váš čtyřnohý kamarád položí jinému psovi hlavu na krk, ramena či hřbet, dává tím většinou najevo svůj dominantní postoj. Váš pes v podstatě chce, aby ten druhý uznal jeho autoritu a nadřazené postavení a začal se k němu chovat submisivně. Druhý pes jasně rozumí tomu, co mu váš chlupáč říká. Jeho reakce je buď taková, že se podrobí, nebo ne. Pokud druhý pes nechce, aby ten váš získal převahu, tak se z této pozice vysmekne. Někteří psi se takto chovají, když si druhým psem chtějí hrát. Je to jejich způsob, jak začít s druhým psem skotačit a hrát si na honěnou. Psi, kteří se znají a mají se rádi, dokážou poznat rozdíl mezi hravou verzí tohoto gesta a opravdovým vyjádřením dominance. Neznámí psi se během seznamování pozorují a vzájemně odhadují své záměry a emoční rozpoložení podle gest, postoje a zvuků.

Aby pes věděl, jak se má správně chovat k ostatním příslušníkům svého druhu, nepodceňujte socializaci. Již od štěněte by měl mít pravidelný kontakt s ostatními psy. Psi s tendencí k dominanci se vystavují většímu riziku konfliktu než jedinci, kteří naznačují submisivní postoj. Ale i dominantní pes se správnou socializací a důslednou výchovou může být v kontaktu s ostatními psy nekonfliktní.

Zdroj: Arden Mooreová, Jak to ten pes myslí? Vizuální průvodce „psí řečí“, Mladá fronta, 2014