Psi také závidějí...

Možná si při přečtení titulku ťukáte na čelo… Psi a závist? To snad ne! Pro někoho je to možná málo uvěřitelné, ale rakouští vědci tvrdí opak.   V roce 2008 vyšly v renomovaném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences výsledky rakouské studie, které poukazují na fakt, že psi pravděpodobně pociťují emoce podobné závisti.

Možná si při přečtení titulku ťukáte na čelo… Psi a závist? To snad ne! Pro někoho je to možná málo uvěřitelné, ale rakouští vědci tvrdí opak.

 

V roce 2008 vyšly v renomovaném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences výsledky rakouské studie, které poukazují na fakt, že psi pravděpodobně pociťují emoce podobné závisti.

Cit pro spravedlnost a schopnost závidět nejsou jen výlučnými vlastnostmi člověka. Výzkumníci prováděli podobné pokusy na různých druzích zvířat. U oblíbených opic, které jsou všeobecně známé jako velmi chytrá zvířata, sledovali, že dokážou projevovat emoce jako rozčílení a podrážděnost, když druhý jedinec dostane větší odměnu za provedení stejného úkolu. Neoceněné opice někdy dokonce „stávkovaly“ a ignorovaly zadaný úkol, když viděly menší ohodnocení svých snah.

Vědci podobné pokusy zopakovali u psů – nejoblíbenějších společníků člověka (kočkaři prominou). Velmi zajímavé je zjištění, že psi reagovali podobně jako opice. Byli však na rozdíl od primátů méně přecitlivělí na pomyslnou nespravedlnost při odměňování.

A jak vlastně pokus probíhal? Do experimentu bylo zapojeno 29 psů, u nichž byla zjištěna ochota splnit jednoduchý úkol - dát pac. Psi a jejich páníčci byly seřazeni vedle sebe po dvojicích (čtyřnožci seděli před svými majiteli). Psům byl vydán povel „dej pac“ a za podání tlapky bylo zvíře odměněno buď kouskem uzeniny, nebo chleba. Pokus se opakoval za různých podmínek. Někdy se experimentu účastnil pouze jeden pes, jindy dva, kteří se mohli vzájemně pozorovat. Po splnění úkolu psi dostali odměnu ve formě jídla. V některých případech ale odměnu dostal pouze jeden ze psů, případně se kvalita jídla lišila: jeden dostal kus uzeniny, druhý jen kostičkou tmavého chleba. Výzkumníci došli ke zjištění, že psům nevadilo, jaký typ odměny dostali (i když je uzenina atraktivnější než chleba, psům to bylo v zásadě jedno) jako spíše to, když za provedený cvik nedostali žádnou odměna a psí kolega ve dvojici ano. V takovém případě rychle přestali spolupracovat a dokonce se odmítali na člověka, který je o „pac“ žádal, byť jen podívat. Taková reakce byla vyhodnocena a označena jako projev nelibosti. Z výzkumu vyplynulo, že psi pociťovali křivdu, pokud odměnu nedostali, zatímco jejich kolega ano. Na rozdíl od opic, které si kvality odměny velmi dobře všímají a dávají najevo případnou nespokojenost, žádný ze psů neodmítl méně lákavou odměnu.

Vědci výsledek pokusu označili za možnou evoluční cestu závisti, která u primátů (nemluvě o člověku) dosahuje mnohem sofistikovanějších podob.

 

Zdroj: www.sciencedaily.com