25.06.15 Život se psem

Stát neplatí asistenční psy ani dětem

Pojem asistenční pes je v dnešní době již dobře známý. Příliš se však neví, že na rozdíl od psa vodicího na něj nedostává člověk, který ho potřebuje, žádný příspěvek od státu.

Přitom takový pes výrazně pomáhá při překonávání handicapu, a to hlavně dětem. Organizace Pestrá společnost, o.p.s. se to snaží změnit a vytvořila petici za rovná práva pro majitele asistenčních a vodicích psů. Také 25. 6. proběhl happening na náměstí Republiky, kde se na toto téma upozorňovala široká veřejnost.

Podepíšete petici?

Na nerovnost v přístupu k asistenčním psům se rozhodli upozornit Ministerstvo práce a sociálních věcí představitelé Pestré společnosti peticí. „Nerozumíme tomu, proč jedna skupina lidí s postižením má přístup k asistenčnímu psovi jako kompenzační pomůcce a jiná ne,“ upozorňuje na disharmonii v zákoně Klára Pragerová, manažerka výcviku asistenčních psů. „Asistenční psi pro lidi s jiným druhem postižení přitom procházejí srovnatelným a v mnoha případech i náročnějším profesionálním výcvikem,“ dodává Pragerová. Petici již podepsalo v prvních týdnech po spuštění přes 1200 lidí.

Pomocník pro celou rodinu

Asistenční psi jsou ve světě i u nás běžnou pomůckou, která lidem s postižením pomáhá kompenzovat jejich handicap. Výcvik asistenčního i vodicího psa stojí 200 tisíc korun. Podporován je však pouze pes vodicí, na kterého stát přispívá člověku s handicapem 90% částky. Lidé s jiným než zrakovým postižením mají tedy smůlu. Výcvik jejich psů musí být financován z veřejných sbírek, prostředků od nadací či firemních dárců. Je s podivem, že jiné státy (např. Německo a Slovensko) asistenčního psa jako pomůcku uznaly a přispívají na ni. Asistenční pes přitom je velmi důležitým faktorem při rozvoji dítěte s postižením. Nejenže je velkým pomocníkem pro celou rodinu, pomáhá při rehabilitaci, ale funguje i jako obrovský motivační prvek v logopedii a psychomotorickém vývoji dítěte. Rovněž signální pes je neocenitelnou pomůckou. Signalizuje neslyšícímu člověku zvuky, jež přicházejí z okolí (zvonek u dveří, oslovení jinou osobou, pláč miminka apod.).

Statistická data

V ČR se v roce 2014 vycvičilo a předalo 44 vodicích psů (náklady 8,6 milionů) a 32 asistenčních psů (náklady 6,4 milionu Kč). Dle údajů MPSV stát vydal v roce 2014 téměř 800 milionů na pořízení kompenzačních pomůcek. Při zahrnutí asistenčního psa mezi kompenzační pomůcky by tak výdaje státu vzrostly o 6,4 milionu, tedy o 0,75%.

Pestrá společnost, o.p.s. je neziskovou organizací, která se výcviku asistenčních psů věnuje již sedmým rokem. Během té doby předala do rodin téměř tři desítky psů. Velké procento klientů tvoří děti. Organizace poskytuje majitelům asistenčních psů sociální rehabilitaci, na kterou rovněž od státu nedostává žádné prostředky.