05.01.18 Život se psem

Upřednostňují psi sever?

Do zajímavého výzkumu se pustili vědci z České zemědělské univerzity v Praze a z University Duisburg-Essen z Německa. Zkoumali, zda by mohlo mít magnetické pole Země vliv na lateralitu psů. Výsledky experimentu uveřejnil prestižní vědecký časopis PLOS ONE 25. září 2017.

Vědci testovali celkem 25 psů, 14 různých plemen v 31 lokalitách České republiky a Německa. Experiment probíhal v různých podmínkách po dobu několika měsíců. Psi měli volit mezi dvěma identickými miskami se stejnou potravou, které byly umístěny nalevo a napravo od zvířete. Misky byly otáčeny tak, aby jejich umístění postupně vystřídalo všechny světové strany. Psi si z dvojice misek spontánně vybrali vždy jednu z nich. Vědci údaje pečlivě zapisovali a z analýzy vyplynulo, že někteří psi se během testování projevili jako pravostranní („praváci“), jiní jako levostranní („leváci“), většina z nich se projevila jako ambilaterální, tedy nepreferující levou ani pravou stranu. Překvapivým objevem byl tzv. „tah na sever“. Malá a střední plemena, feny a starší jedinci při výběru ze dvou misek umístěných severním a východním směrem upřednostňovali „severní“ misku, bez ohledu na to, zda byli „praváci“ nebo „leváci“. Naopak mladí jedinci a psi (samci) upřednostňovali výběr misek dle své laterality bez ohledu na umístění misek dle světových stran. Nenáhodnost tohoto psího chování významně zapadá do „magnetického“ smyslu zvířat, který vědci po celém světě popisují jako magnetosenzitivitu nebo magnetorecepci.

Zdroj: Česká zemědělská univerzita
Foto: pixabay.com