31.07.09 Život se psem

Útulek na vlastní kůži

Počet zvířat v útulcích bohužel stále stoupá a jistou vinu na tom může hrát i zhoršená ekonomická situace. Kapacita útulků mnohdy nestačí a veterinární péče, krmivo a příslušenství stojí nemalé peníze, kterých se často nedostává. Jak útulkům pomoci? Jak vypadá každodenní péče o zvířata v útulku? S prostředím jednoho z útuulků vás seznámí Mgr. Lenka Čápová - vedoucí Centra pro zvířata v nouzi – ARCHA při ZOO Liberec

 

Počet koček a psů přijatých do Centra pro zvířata v nouzi poslední dobou stále stoupá. V roce 2008 přijalo liberecké Centrum 812 psů a 402 koček. Nárůst přijatých zvířat v roce 2008 byl
o více než 100 jedinců u psů i u koček oproti roku 2007. Ani letošní rok nebude výjimkou, od začátku roku již útulkem prošlo 284 nově zaevidovaných psů. Ke stejnému datu v loňském roce to bylo „jen“ 248 pejsků. Pracovníci Centra zaznamenali také zvýšený počet případů uvázaných nebo vypuštěných psů v blízkosti útulku (letos 20).

Každý rok se do útulku dostane pár jedinců, se kterými se neměl jejich majitel odvahu důstojně rozloučit, nebo u nich byla zanedbána veterinární péče. V posledních měsících přibývá případů úzce spojených s finanční situací rodiny, na čemž se jistě podepsala mimo jiné i hospodářská krize. Majitelé se snažili zbavit svých psů ze strachu, že se nebudou moci postarat sami o sebe, natož pak o psa. Nedá se však všechno svádět jen na ekonomickou situaci. Největším problémem útulků jsou především nezodpovědní lidé, kteří si neuváženě pořídí němou tvář, protože je to móda. Tito hazardéři často zanedbávají zejména výchovu psa a neuvědomují si, že je péče o psa závazek na cca 15 let.

Ztráty a nálezy zvířat

Přesto, že Centrum pro zvířata v nouzi patří pod zoologickou zahradu, plní i nadále funkci městského (obecního) útulku. Přijímá pouze psy ztracené a toulavé odchycené na ulicích, aby neohrožovali lidi nebo provoz. Veškeré služby Centra jsou zdarma, proto útulek nepřijímá psy ani kočky přímo majitelů. Centrum Archa funguje především jako „ztráty a nálezy“ zvířat. Není rozhodně „odkladištěm“ neudaných koťat, štěňat, nevychovaných a přestárlých psů. Neslouží ani jako nemocnice či hotel. V případech, kdy lidé potřebují dát svého mazlíčka pryč, mohou pracovníci pomoci „pouze“ vystavením inzerátu na svých internetových stránkách, a vyvěšením inzerátu na nástěnku přímo v Centru. Pracovníci si zaznamenávají také požadavky zájemců o nějakého pejska v předstihu a v lepším případě se tedy najde nový majitel ihned.

Provoz Centra

Centrum je rozděleno na útulek pro psy a kočky a na záchrannou stanici pro handicapované živočichy z volné přírody, kterých bylo v roce 2008 cca 350. Ročně se uskuteční přibližně 800 odchytů volně potulujících se zvířat. Obvyklý stav bývá cca 40-50 psů, koček dle období (v období koťat i kolem
40 ks). Centrum má celkem 9 zaměstnanců: 1 vedoucí, 6 ošetřovatelů pro útulek (střídají se po 3 na směnách) a 2 ošetřovatele pro stanici handicapů. Veterinární péči zajišťuje smluvně blízká veterinární klinika s nonstop provozem. Centrum přijímá zvířata především z Liberce, z jiných obcí jen na základě smluv či objednávek. Najde-li si v útulku ztracené zvíře původní majitel, musí útulku uhradit náklady za jeho péči. Necelou polovinu psů se daří vrátit původním majitelům. Novým osvojitelům zvířata Centrum vydává zvířata zdarma.

Osvojení psa nebo kočky

Osvojitel musí být osoba plnoletá a svéprávná s trvalým bydlištěm na území České republiky. K osvojení je třeba předložit občanský průkaz, u psů je nutné vodítko a obojek, u koček přepravka. Mají-li zaměstnanci útulku z rozhovoru se zájemci o zvíře pocit, že by šel pes nebo kočka do nevhodných podmínek, jedou si před vydáním zvířete tyto podmínky ověřit. Nový majitel při převzetí dostává informace o osvojeném zvířeti (na co se léčilo, kdy bylo očkováno, jakou stravu dostávalo,…). Po uplynutí 6měsíční zákonné lhůty si Centrum telefonicky ověřuje, jak se zvířeti daří, zda je vše v pořádku a zasílá darovací smlouvu. Na osobní kontrolu by bylo třeba dalšího zaměstnance. Velká část osvojitelů posílá i fotografie a komentáře ilustrující soužití s jejich novým miláčkem.

Každodenní péče o zvířata v útulku

O psy a kočky pečují na směně tři ošetřovatelky. Psi i kočky dostávají granule smíchané s konzervami, vaří se pouze zvířatům se speciální dietou. Zdraví psi i kočky dostávají najíst ráno a odpoledne, nemocní, mláďata či senioři vícekrát denně. Misky s čerstvou vodou mají samozřejmě celý den. Venčení probíhá několikrát během dne ve výbězích či s pomocí dobrovolníků. Úklid a mytí kotců probíhá každé ráno, vpodvečer a dále dle potřeby. Denně dochází do útulku veterinářka.

Obyvatelé útulku

Kapacitu útulku je provozovatel nucen každoročně překračovat. Obvyklý stav počtu psů v Centru je
v letošním roce kolem 55. Mladá zvířata (psi i kočky) jsou v útulku většinou krátce, několik týdnů až měsíc. Zájemci chtějí osvojit co nejmladší zvíře, aby si ho mohli vychovat a předělat k obrazu svému. O starší pejsky bohužel nemají lidé zájem. Přibližně třetina pejsků v útulku je starší 7 let; ti jsou
v útulku pravděpodobně na dožití.

Návštěvy pro veřejnost

Každý den mezi 10:30-17:00 hodin jsou v útulku návštěvní hodiny pro veřejnost. Lidé chodí do útulku nejen hledat svá ztracená zvířata nebo vybírat nová, ale také fyzicky pomáhat, např. venčením psů. Ve volných dnech za hezkého počasí přijde psy vyvenčit i 30-40 návštěvníků za den. Psi jsou šťastni za kontakt s lidmi a při procházce s nimi dostanou možnost poznat také svět za plotem areálu. Půjčování pejsků na vyvenčení má i své stinné stránky. Lidem to většinou postačuje, vyhnou se totiž dalším starostem a výdajům spojených se zvířetem. Opravdovou pomocí pro útulek je, když si lidé vezmou pejska do osvojení a starají se o něj se vším, co k tomu patří. Zejména, jedná-li se o pejska staršího.

Finanční náklady Centra

Roční rozpočet Centra činí cca 4.000.000 Kč, příjmy od jiných obcí a od původních majitelů činí cca 300.000 Kč ročně. Finanční dary od firem a soukromých osob jsou v průměru 80.000 Kč ročně. Na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy a na ekologickou výchovu využívá Centrum grantů, především od krajského úřadu a Ministerstva životního prostředí. Kastrace zdivočelých koček jsou hrazeny z Ekofondu města Liberce.

Pomoc od soukromých osob

Problematika útulků je často velmi citlivá a dotýká se každého člověka. Každým rokem se hlásí lidé, kteří chtějí pomoci, ale jedná se spíše o náhodné přispěvatele. Pravidelných dárců je málo. Ti buď přispívají pravidelně každý měsíc na účet, přispějí do kasičky nebo nosí každý měsíc granule
a pamlsky. Často se setkáváme s pomocí již od těch nejmenších. Je potěšující, že ve školách dělají žáci sbírky na zvířátka z Archy.

Pomoc od firem a organizací

Kromě jednotlivců přispívají na útulek různé firmy a organizace. Například od významného výrobce krmiv získalo letos Centrum suché krmivo pro kočičky na celý rok. Dary nemusí být honosné, pracovníci jsou rádi i za např. poškozené pytle nebo pomačkané konzervy – hlavní je, že obsah je neporušen a zvířátkům vylepší jídelníček. Za peníze od firem se podařilo vybudovat domeček pro umístění malých savců z volné přírody (ježků apod.) a také velmi potřebný nový výběh pro psy. Díky finančním darům může útulek dofinancovat také grantové projekty, u nichž skutečné náklady překročily získanou částku.

Co přinést do libereckého útulku (pokud chce někdo pomoci)

Pomáhají i materiální dary - momentálně se libereckému útulku nedostává spotřebních věcí. Jsou to např. plastové přepravky na kočky, plastové jednoduché kočičí záchodky, náplň do kočičích záchodků, lopatičky na kočkolit, keramické misky na vodu pro kočky, plastové pelíšky pro psy různých velikostí (hlavně velké), střihací strojek na úpravu psů a masové konzervy pro psy. Případní zájemci mohou pomoci i koupí tablet na odčervení, přípravků proti blechám (různé obojky, pipetky, spraye) nebo přinést roztoky na čištění uší a očí.

Nač přispět

Jedním z největších vydání útulku je položka za veterinární péči a čipování. Každého psa
i kočku je nutné odčervit a odblešit, naočkovat proti vzteklině a virových chorobám. Kočky
a kocoury nechává útulek většinou kastrovat. Problémem jsou především výdaje na údržbu budovy Centra a různé akce investičního charakteru. Je zapotřebí předělat dřevěné stropy
v kočičinci, aby se daly dezinfikovat a neusazovaly se ve spárách různé viry a bakterie. Nutná je výměna skleněných stěn za mříže v psinci a vybudování skladových prostor. Vše jsou to velmi potřebné věci, ale protože se netýkají přímo zvířat, většina dárců na tyto výdaje přispívat nechce.

Od roku 1999 do roku 2005 na současném místě Centra fungoval Městský útulek pro opuštěná zvířata. Od roku 2006 přešel útulek pod křídla zoologické zahrady a došlo k přejmenování na Centrum pro zvířata v nouzi - Archa. Součástí Archy není jen útulek pro psy a kočky, ale také záchranná stanice pro handicapované živočichy z volné přírody a zázemí pro ekologickou výchovu. Centrum kromě péče
o své svěřence řeší i problematiku zdivočelých koček ve městě a další ochranářské programy. Ve spolupráci s Městskou policií Liberec zabezpečuje odchyt volně pobíhajících zvířat a sběr uhynulých zvířat na území města Liberce.

 

Text: Mgr. Lenka Čápová

Foto: Centrum pro zvířata v nouzi - ARCHA při ZOO Liberec, Beata Foldynová