18.01.08 Život se psem

Zodpovědné venčení

Aby si procházku užil pes i jeho majitel, měli by oba dodržovat určitá pravidla. Jenže, znáte to, psům jsou nějaké předpisy dost ukradené. Takže je to zase jenom na nás, majitelích...

Základním pravidlem pro bezpečné venčení je držet psa na vodítku, pokud se nemůžete spolehnout na jeho poslušnost. Vyhlášky vydané městskými zastupitelstvy většinou striktně nařizují majitelům psů, aby měli při venčení psa na vodítku. Jsou sice také místa, kde to vyhláška nezakazuje, ale ve městech je jich poměrně málo.

 V České republice má skoro každá obec zvláštní vyhlášku, která se věnuje pohybu psů. Některé obce přesně vymezují místa, kde je povolen jejich volný pohyb. Je dobré vědět, jaká pravidla platí v místě Vašeho bydliště. Pokud takové informace nejsou dostupné např. na internetu, můžete se informovat přímo na Vašem úřadě nebo služebně městské policie.

 Nicméně zde je několik základních pravidel, která doporučujeme na společné procházce dodržovat:

  • Po celou dobu musí mít držitel svého psa pod přímým dohledem. Z toho důvodu není dobré venčit více než tři psy najednou.
  • Pokud budete trávit na procházce delší čas, zajistěte svému psovi vodu.
  • Ve volné přírodě dbejte zejména na to, aby Váš pes nepřišel do kontaktu s hospodářskými zvířaty. Dejte pozor, aby nerušil ptáky hnízdící na zemi - vejce nebo mláďata by mohla uhynout.
  • Psí exkrementy v parcích a na ulicích uklízejte pečlivě a bezprostředně, jinak mohou způsobit infekci jiným zvířatům (a potíže chodcům).
  • Všímejte si značení a cedulí, zda nevstupujete na soukromý pozemek nebo do zóny, kde by měli být psi na vodítku.
  • Na místech, kde je zvýšená frekvence jiných psů, nevenčete svého psa, pokud hárá.
  • Na místech, kde je zvýšená frekvence jiných psů, nevenčete štěně, pokud není naočkováno proti všem v zákoně uvedeným chorobám.
  • Pokud bude v psím parku umístěno zařízení na agility, prosíme neničte je, je zde pro psy.
  • Děti mladší 12ti let by neměly být opatrovníky psa v psím parku (majitelem psa může být osoba starší 15ti let - §1 odst. 5 mezinárodní smlouvy č. 19/ 2000 Sb., mez. smluv o Ochraně zvířat v zájmovém chovu).

Inu, péče o psa je doslova prošpikovaná paragrafy, které kladou na majitele poměrně značné nároky. Odpovědnost za chování psa vzniká i v situacích, kdy bychom to ani nečekali. Nejvyšší soud České republiky třeba opakovaně rozhodl, že člověk, jehož pes vběhne na silnici a způsobí dopravní kolizi, může být v případě zdravotních následků účastníků nehody souzen za ublížení na zdraví. Nejvyšší soud tak znovu upozornil na zodpovědnost chovatelů za zranění či úmrtí zapříčiněná jejich špatně zabezpečenými nebo volně pobíhajícími zvířaty.


I ve Velké Británii jsou pravidla pro pohyb psů velmi přísná. Lidé musí respektovat tzv. Countryside Code, zákon, který jim ukládá, že musí mít psa pod kontrolou tak, aby nerušil či neohrožoval hospodářská zvířata a divokou přírodu. Na většině veřejně přístupných míst musí být psi na vodítku v období mezi 1. březnem a 31. červencem a poblíž farem dokonce celý rok. Zákon dokonce dovoluje farmářům zneškodnit psa, který ohrožuje jejich zvířata.

 

Text: www.21nejprochazek.cz

Foto: Zdeněk Katina